Nyheter

Preem och Sirius satsar på fler miljöanpassade tankfartyg

Den 20 oktober namnger rederiet Sirius det nya miljöanpassade tankfartyget MT Mercurius i Shanghai i Kina. Fartyget är ett modernt tillskott i rederiets satsning på mer säkra och hållbara sjötransporter, med minsta möjliga miljöpåverkan.

– Fartyget uppfyller högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet, med ett stort fokus på långsiktig hållbarhet och låg miljöpåverkan. Bland annat har fartyget en skrovdesign och effektiv maskin, som medför en lägre bränsleförbrukning och minskade växthusgasutsläpp. MT Mercurius är även förberett för att kunna drivas på liquid natural gas (LNG) inför en framtida LNG infrastruktur, säger Jonas Backman, VD på Sirius Shipping.

Tankfartyget kommer att långtidsleasas av drivmedelsbolaget Preem för leveranser till företagets depåer och kunder i Sverige, Norge och Danmark. Det svenskflaggade fartyget levereras till Preem i slutet av mars och kommer att ha sin hemmahamn på Donsö i Göteborgs skärgård.

– Vi är mycket nöjda med valet av det nya miljöanpassade tankfartyget. Preems sjötransporter är en stor och viktig del av företagets verksamhet. Därför har vi, som i alla upphandlingar, lagt stor vikt vid att fartyget ska uppfylla högt satta hållbarhetskrav, säger Fredrik Backman, chef för shippingavdelningen på Preem.

Preems sjötransporter tillämpar ”slow steaming”, som innebär att fartygen anpassar farten för att minimera tiden för ankring vid raffinaderier och hamnar. Detta bidrar till lägre bränsleförbrukning, ökad säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Teknisk fakta om fartyget MT Mercurius:
Produkt-/kemtanksfartyg på 7,999 dwt/ 9,500 cbm/ 119,9 m loa/ 19,4 m beam.
Installationen av HPSCR-reaktor till huvudmaskinen och Catamiser till hjälpmaskinerna minskar CO2-utsläpp kraftigt
NOx-utsläpp kan hållas på en nivå understigande 2 g NOx/kWh.
Utrustat med dual-fuel maskin
Stabilitets- och hållfasthetstestat för installation av LNG-tankar på däck