Nyheter

5000 tjänster bort från Bombardier

Det brittisk-kanadensiska företaget Bombardier, som tillverkar flygplan och tåg, ska minska antalet anställda med 5000 personer under de kommande 12-18 månaderna. Det här skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Ett nytt produktivitetsprogram ska medföra årliga besparingar om 250 miljoner dollar när det har nått full takt, vilket bolaget förväntar sig ske år 2021.

Samtidigt meddelas att Bombardier ska sälja viss verksamhet som beskrivs som icke-kärnverksamhet. Avyttringen väntas medföra nettointäkter om 900 miljoner dollar.

Källa: di.se