Nyheter

Trafikverksskolans nya chef är på plats

Trafikverksskolan, Trafikverkets utbildningsenhet och en av Sveriges ledande utbildare i infrastruktur, har fått en ny chef. Sedan den 1 oktober är Tony Helm på plats i Ängelholm för att driva utbildningsfrågor om infrastruktur in i framtiden.

Tony Helm har tidigare varit rektor för Yrkeshögskolan Syd i Kristianstad och har en lång erfarenhet från utbildningssektorn. Som ny resultatenhetschef på Trafikverksskolan blir han en viktig stöttepelare i Trafikverkets kompetensutvecklingsresa, där 1 000 nya arbetstillfällen inom myndigheten är att vänta. Samtidigt lägger han stor vikt vid att vidareutveckla skolans utbildningar för privata järnvägsaktörer och gymnasie- och högskolestudenter.

– Det är en stor, utmanande och spännande uppgift att gå in som chef för Trafikverksskolan med dess mångfasetterade verksamhet. Med ett ben i Trafikverket, ett i den privata järnvägssektorn och ett i gymnasie- och högskolevärlden, är uppgiften både komplex men också otroligt inspirerande, säger Tony Helm.

I den unika järnvägsmiljön på Trafikverksskolans campusområde i Ängelholm har järnvägstekniker och lokförare skolats i över 60 år. Det är ett arv som blir en viktig språngbräda in i framtiden, när Trafikverkets totala internutbildningsbehov ska tillgodoses – samtidigt som skolan ska värna expertkompetensen inom järnväg.

– Trafikverksskolan har en enorm potential att växa och erbjuda utbildningar till en ännu bredare målgrupp. För att leverera ett utökat utbud av kvalitativa utbildningar måste vi själva kompetensutvecklas för att kunna kompetensutveckla. Dessutom behöver vi fortsätta rekrytera nya medarbetare. Med största respekt, ödmjukhet och engagemang ska jag göra mitt bästa för att sätta Trafikverksskolan i Ängelholm på kartan, och stärka visionen om att vara Sveriges ledande utbildare inom infrastruktursektorn, säger Tony Helm.

Om Trafikverksskolan:
Trafikverksskolans är Trafikverkets utbildningsenhet. Med basen i en unik järnvägsmiljö i Ängelholm har Trafikverksskolan levererat utbildningar inom infrastruktur i över 60 år. Förutom kurser till Trafikverksanställda erbjuder Trafikverksskolan även skräddarsydda utbildningar till såväl gymnasie- och högskolestudenter som branschaktörer. Med målet att utbilda morgondagens samhällsutvecklare är Trafikverksskolan idag störst i Sverige på järnvägsutbildningar. Trafikverksskolan har 75 medarbetare med kontor i Ängelholm och Borlänge.

Foto: Trafikverket