Nyheter

Greater Than ingår samarbete med Zurich Insurance och Sixt Irland

Det svenska techbolaget Greater Than tar nu steget in på den irländska marknaden genom att ingå ett samarbete med försäkringsgiganten Zurich Insurance UK och Sixt på Irland. Med målet att förbättra säkerheten och kundernas inflytande över sina kostnader inom hyrbilsindustrin kommer Greater Thans AI-baserade teknik att implementeras i samtliga Sixt-bilar på Irland, en flotta på 3500 fordon.

Samarbetet mellan parterna innebär att Zurich Insurance och hyrbilsföretaget Sixt på Irland integrerar en användarbaserad, digital plattform för riskbedömning och fleet management på hela den irländska Sixt-flottan. För Sixt-kunder kommer det nya systemet att innebära förbättrad säkerhet och möjlighet att belönas för ett bra körbeteende, vilket är möjligt med hjälp av en teknik från Greater Than som använder AI, machine learning och  big data för att mäta och värdera risk i realtid.

– Vi strävar ständigt efter att innovativa lösningar som kan effektivisera våra affärsprocesser, och den här AI-baserade plattformen är av mycket stort värde i det arbetet. Att uppmuntra förare till ett säkrare körbeteende är av största vikt för oss och det här samarbetet är ett sätt för oss att tänka utanför boxen, säger Darren Stoddart, Senior Underwriter, Emerging Motor Risks på Zurich Insurance.

Zurich Insurance är en av världens ledande försäkringskoncerner med verksamhet i över 170 länder. Kunden Sixt Ireland är en del av den globala Sixt Group, en hyrbilskoncern med över 2100 stationer och över 280 000 fordon över hela världen.

AI-baserad försäkringsteknik växer globalt
Greater Than och bolagets teknik Enerfy gör det möjligt att profilera risk och skapa individuell premieprissättning i realtid. Det växande bolaget har redan etablerat flertalet försäkringslösningar i norra Europa och Asien. Man har även ingått ett samarbete med den globala organisationen FIA, Fédération Internationale de l’Automobile, för att skapa den nya tävlingen FIA Smart Driving Challenge.

– Att vi redan kunnat etablera samarbeten med tunga aktörer som Zurich, Sixt och Marsh är ett kvitto på att vår globala expansionsstrategi är framgångsrik. Detta är ett stort steg för bolaget som kommer att öka vår internationella närvaro, säger Liselott Johansson, VD för Greater Than.

Samarbetet förmedlades av Marsh, en av världens ledande aktörer inom försäkringsförmedling med verksamhet i över 130 länder.