Nyheter

Byte till NSK:s högpresterande lager sparar nästan €140.000

När ett brittiskbaserat företag upplevde ständiga lagerfel i autoklavens boggiehjulsenhet, sökte man expertrådgivning från NSK för att lösa problemet.

I genomsnitt bevittnade kunden lagerfel på de 10 axlarna i autoklavens boggihjulsenhet varje 2-3 veckor. Det som förvärrade problemet var att haverierna i spårkullagren orsakade skador på den omgivande hårdvaran (hus och axlar), vilket i sin tur ledde till höga arbets- och reservdelskostnader, eftersom komponenter krävde regelbundet byte.

NSK:s expertteam utförde en lagerhaverianalys, där man kunde konstatera intrång av hårda partiklar och fukt. I kombination med överbelastning var detta grunden till förtida lagerhaverier.

Granskningen visade tydligt att de ursprungliga spårkullagrena var otillräckliga. I detta avseende rekommenderade NSK:s team byte till NSKHPS högpresterande sfäriska rullager, vilka erbjuder en specifikation som är mycket mer lämpad för denna krävande verksamhetsmiljö.

NSKHPS-lager är speciellt konstruerade för att bära större laster och arbeta vid högre temperaturer. Med dessa attribut kan användarna uppnå längre tid mellan service och ökad driftsäkerhet, vilket brittiska företaget snart upptäckte. Som ett resultat av bytet till NSKHPS sfäriska rullager i boggiehjulen i autoklaven har behovet av löpande underhåll eliminerats, vilket väsentligt minskat sammanhängande skador på de omgivande komponenterna. Totalt har kunden sparat €138 382 i minskade kostnader för lager, underhåll och maskinhårdvara.