Nyheter

Veoneer visar ny teknik för förare-fordon-infrastruktur på CES 2019

Veoneer, det största företaget i världen fokuserat på förarassistanssystem och autonom körning, visar teknik för fordonssäkerhet på CES 2019 i Las Vegas.

I takt med att allt mer teknik för självkörande bilar lanseras under 2019, ställs allt fler frågor kring säkerhet. Kommer bilarna kunna bryta mot lagar och regler när det är nödvändigt på samma sätt som människor gör? När det krävs sekundsnabba beslut, vem är det då som bestämmer? Den teknik som visas på CES kommer inte vara svaret med stort S. Innovationer som sätter samspelet mellan människor, den tekniska infrastrukturen och kommunikation inom och runt fordonet i fokus är nyckeln till att slutkunderna anammar den nya tekniken.

LIVs djuplärande algoritmer möjliggör effektiv kommunikation. Bilen känner av vart föraren tittar, känsloläge, distraktion, trötthet, händernas position och förarens hållning – och sedan vägs detta samman med data från omgivningen för att körupplevelsen både ska vara och upplevas som säkrare. Veoneer samarbetar med Ericsson och under körupplevelsen kommer föraren uppleva scenarier som baseras Ericssons säkra molnbaserade plattform och avancerade nätverk som är redo för 5G.

Ola Boström, Veoneers forskningschef, är på plats för att belysa den två-vägsdialog som är nyckeln till att slutkunderna ska anamma den nya teknologin. På plats finns även experter från Ericsson och Zenuity, som är Verooners joint-venture inom mjukvaruutveckling.

Veoneer finns på CES i Las Vegas 8-11 januari 2019.

Foto: Veooner