Nyheter

Minska ditt klimatavtryck med 75 % med eldrivet sorterverk

Den mobila revolutionen som präglat kross & sorteringsbranschen i omkring 30 år har inneburit mycket positivt. Bättre nyttjandegrad av maskinparken och produktion i närmare anslutning till förbrukning är de största vinsterna. Driftsekonomiskt har dock utvecklingen i många fall varit katastrofal.

Maskin Mekanos sorteringsverk har varit eldrivna sedan länge, det har varit självklart att arbeta med teknik där miljö och ekonomi går hand i hand.

Trots kraftigt ökade kapaciteter så förbrukas ofta mer energi per producerat ton idag, anno 2018, än på 1970-talet. Det är nog en utveckling som branschen är ensam om. Att elektrifiera produktionen är inte bara viktigt för att sänka kostnaderna. Det är en trovärdighetsfråga!

Fakta om diesel och CO2
1 liter diesel ger vid förbränning upphov till ca 3 kg CO2. Hur kan det bli så mycket koldioxid av en liter diesel? Diesel (och även bensin) är kolväteföreningar. Det betyder att kolatomerna sitter bundna med väteatomer. Vid förbränning frigörs kolatomerna och binder sig istället med syreatomer och bildar CO2, dvs koldioxid. Väteatomer är väldigt lätta (har atomvikten 1) och syreatomerna är tunga (atomvikt 16) och det är därför 1 liter bränsle ger upphov till så stora mängder koldioxid.

Fakta om nätström och CO2
1 kWh ger upphov till ca 20 g CO2. Svensk ström består i huvudsak av vattenkraft och kärnkraft och är bland den renaste elen som finns. Koleldad ”ful-el” ger upphov till flera hundra g CO2 per kWh men är trots det ett bättre alternativ än dieseldrift. På många arbetsplatser, både vid ren sortering och vid siktning i samband med krossning är det enkelt att minska CO2-utsläppen med 75% eller mer.

Miljö och ekonomi går hand i hand
Ordet ”ekonomi” kommer från grekiskan och betyder ”hushållning med begränsade resurser”. Att bedriva verksamhet ekonomiskt innebär utifrån den definitionen att arbeta resurseffektivt, det vill säga miljömedvetet. Att minska CO2-avtrycket är inte dyrt, tvärtom så sparar det pengar, besparingar som i princip går rätt in på sista raden.

Nedan kan du se hur mycket du kan minska ditt klimatavtryck och hur mycket du kan minska driftskostnaderna om du byter ett hydrauldrivet sorteringsverk mot ett eldrivet, i exemplet används ett Maskin Mekano Ls 1202:

PRODUKTIONSEXEMPEL CO2-UTSLÄPP
Maskintyp Förbr. CO2 CO2-utsläpp Kommentar
Hydrauldriven maskin 18 l/h 3.000 g/l 54.000 g/h
Maskin Mekano Ls 1202, generatordrift 4,5 l/h 3.000 g/l 13.500 g/h Minskning 75%
Maskin Mekano Ls 1202, nätström 16 kW/h* 20 g/kWh 320 g/h Minskning 99%
*) Strömförbrukning 40 A x 400 V = 16,0 kW

PRODUKTIONSEXEMPEL DRIFTSKOSTNAD
Maskintyp Förbr. Kostn. Driftkostn. Årspr. Driftskostn. Besparing
Hydrauldriven maskin 18 l/h 10,80 kr/l 194,40 kr/h 800 h 155.520 kr/år
Maskin Mekano Ls 1202, generatordrift 4,5 l/h 10,80 kr/l 48,60 kr/h 800 h 38.880 kr/år 116.640 kr/år
Maskin Mekano Ls 1202, nätström 16 kW/h* 80 öre/kWh 12,80 kr/h 800 h 10.240 kr/år 145.280 kr/år
*) Strömförbrukning 40 A x 400 V = 16,0 kW