Nyheter

NSK öppnar utbildningscenter och lanserar nytt kursprogram

NSK har lanserat ett nytt utbildningsprogram som är utformat för att hjälpa lageranvändare att lära sig att maximera maskinens tillförlitlighet och lönsamhet genom bättre kunskaper och färdigheter. NSK har för ändamålet öppnat två nya centra där kurserna ska hållas, även om innehållet även kan erbjudas hos kunden om detta önskas.

Det nya utbildningsprogrammet innehåller en stor mängd väl beprövade kurser som fokuserar på de grundläggande behoven hos de som är inblandade när det gäller att specificera, använda och underhålla lager.

NSKs utbildningar stöds ytterligare genom öppnandet av två speciellt utformade anläggningar för utbildning av befintliga och potentiella kunder. Dessa två centra, vid NSK:s anläggningar i Guyancourt, Frankrike och Tilburg, Nederländerna, erbjuder en kombination av teoretisk och praktisk utbildning för montering och demontering av lager med hjälp av NSK:s underhållsverktyg. Varje anläggning är utrustad med de senaste verktygen inom AIP+ och en speciell konstruktionsrigg för att visa monterings- och demonteringsförfaranden.

För att ge ett exempel på kurser som erbjuds kan »Introduction to Bearings» nämnas. Det är ett halvdagsprogram som ger en överblick över lagerfunktioner, vilken typ av lager som finns och den använda nomenklaturen samt typiska tillämpningar. Det finns också halvdagspass inom avancerad lagerteknik, som fokuserar på detaljerad design och egenskaper hos lager, inklusive effekterna på prestanda för olika alternativ.

Alla NSK:s utbildningspass utgör en verklig möjlighet för alla deltagare att förbättra och uppdatera sina befintliga kunskaper och praktiska färdigheter gällande lager och lagerrelaterade ämnen. Företagets instruktörer är applikationsingenjörer med stor teknisk erfarenhet och förståelse för specifika sektorkrav, vilket gör att deltagarna når sina mål.

I sista hand är all NSK-utbildning utformad för att täcka de individuella informationskraven för både teknisk och kommersiell personal. De nya kurserna stöds av över hundra års erfarenhet och expertis inom lagerteknik, vilket säkerställer att lärandemålen är fullt genomförda i alla fall.

På bilden:
Ett av NSK:s utbildningsrum, kompletterad med speciellt konstruerad rigg för live-demonstrationer.