Nyheter

NSK utvecklar världens första hydrauliska lastdetekteringsenhet

Som första företag i världen har NSK utvecklat en lastdetekteringsenhet som förhindrar överbelastning av kommersiella fordon och förbättrar säkerheten. Med enkel montering på upphängningen av skåpbilar, lätta lastbilar och andra kommersiella fordon möjliggör enheten en exakt viktmätning på en gång.

Överbelastade fordon är ett kostsamt och långvarigt socialt problem som uppmärksammas i många länder. Frågan ses som en viktig orsak till allvarliga olyckor – ett överbelastat fordon kräver längre bromssträcka och är svårare att styra. Problemet kan dessutom öka skadorna på vägar och infrastruktur (bulor, sprickor, fördjupningar) vilket leder till en avsevärd försämring av trafiksäkerheten och komforten.

Regeringar runt om i världen siktar för närvarande på att stärka regelverket och förhindra överbelastning. Tyska vägar har exempelvis lastsensorer på vägar på över 700 platser. Förare förlorar inte bara sitt körkort om man överskrider belastningsgränserna mer än tre gånger om året, utan indragningen kan även göra det även svårare att arbeta som förare när man fått tillbaka körkortet. Detsamma gäller Japan, där motorvägstullar har kompletterats med fordonsvågar.

För att lösa problemet började NSK utvecklingen av en kompakt inbyggd lastdetekteringsenhet. Resultatet är en produkt som har ett flexibelt membran som deformeras under belastning, vilket ökar trycket i en vätskekammare. Belastningen beräknas utifrån tryckökningen. Hydraulvätskan är väsentligen icke-komprimerbar (högvolymmodul), vilken tjänar till att underlätta funktion med minimal membranpåverkan.

En dubbelskiktstätning för att förhindra vätskeläckage är en integrerad del av konstruktionen. Om ett hydrauliskt vätskeläckage mot förmodan skulle inträffa så kommer upphängningsfjädern endast att behöva spännas en liten bit för att stänga en öppning över kolven, vilket inte medför några negativa effekter på upphängningssystemet. Lastdetekteringsenheten har också en ultratunn (25 mm) kompakt konstruktion för att undvika avsevärd förkortning av fjädringsutslaget.

NSK har redan utvecklat en demo-bil utrustad med den nya lastdetekteringsenheten, som är fastsatt vid upphängningen på fram- och bakhjulen för att mäta belastningen med en noggrannhet på ± 5%. Viktigt är att enheten kan överföra lastvikten trådlöst till en mobiltelefon eller ett inbyggt system, vilket gör att fordonets tyngdpunkt kan beräknas och utnyttjas i enlighet därmed.

NSK går nu vidare med ytterligare arbete som kommer att göra att data från lastdetekteringsenheten används för att utveckla miljövänliga fordonskontrollsystem, vilket möjliggör säkrare och bekvämare körupplevelser. Detta arbete kommer att innefatta säkrare bromsning genom oberoende styrning av fram- och bakbromsar med hänsyn till belastningsförhållandena. Dessutom kommer man att fokusera på att förbättra fordonets bränsleekonomi genom att styra transmissionen med hänsyn till belastningen. NSK överväger också flera sätt att använda tekniken för att förbättra fordonets styrning och komfort.