Nyheter

Exakta prognoser om trafiken och vägar gjorda av återvunnen asfalt

Under en snar framtid kommer det att finnas olika intressanta förändringar i trafik- och väginfrastrukturen. Konstgjord intelligens kommer att bidra till att förutsäga inte bara trafikstockningar och förändringar i väderförhållanden utan även försämringen och renoveringen av vägar.

Nya material och deras bearbetningsmetoder kommer att öka vägens livslängd samtidigt som miljöpåverkan av väginfrastrukturen minskar. Lite längre framöver ser vi robotar som använder vägar och dronor som levererar varor mellan städer.

– Vi började arbeta med framtidsvisionen i maj i maj. Syftet med visionen var att söka och identifiera olika scenarier om trafikens framtid. Framtidsvisionen är en sammanfattning av branschens undersökningar och analyser, säger Vesa Pirinen, Chief Strategy Officer i beläggningssegmentet på YIT

Framtidsvisionen visade hur trafikanvändningen kommer att förändras, vilken typ av roll trafikanter kommer att spela och vilka utmaningar och möjligheter det kommer att vara inom vägbyggande och underhåll. ”I framtidsvisionen fokuserar vi på förändringar som äger rum inom de närmaste 5-10 åren, säger Pirinen.

Robotisering till vardagliga fordon och transporter har varit föremål för omfattande diskussion under de senaste åren.

Självkörande bilar har varit en av de innovationer som har fått stor uppmärksamhet. Eftersom utbudet av privatägda fordon på vägarna förnyar sig ganska långsamt, kommer dessa tekniska konsekvenser inte att bli synliga förrän cirka 20 år från och med nu.

Naturligtvis kommer betydande språng i digitaliseringen av trafiken att ske mycket tidigare. Under de kommande 5-10 åren kommer navigering och förutsägelsen av väderförhållandena på vägarna att gynnas av artificiell intelligens.

Redan idag kan navigatörer och Google Maps ge information om trafiksituationen i realtid. Det skulle emellertid vara mer fördelaktigt när det gäller trafikflödet för att veta hur trafiken kommer att se ut under de kommande 30 minuterna eller en timme.

– Förutsägbarheten för trafiken gagnar både konsumenter och företag. Det kan användas för att förhindra produktionsstopp, säger Pirinen. Utöver trängsel orsakar utmanande väderförhållanden problem och farliga situationer i trafiken. Konstgjord intelligens kan användas för att förutsäga förändringar, såsom frysning av vägens yta eller fysisk försämring av vägen.

– På YIT utvecklar vi redan” Weather AI ”ovanpå Microsofts maskinunderrättelse för att producera information om väderförhållanden och förändringar på vägens yta.” I bästa fall kan väderförhållandena AI-timas extremt exakt i realtid, vilket ger slutanvändaren bättre villkor för transport. Systemet kan förutsäga hala förhållanden, till exempel på ett helt nytt sätt, att lära av tidigare handlingar och deras resultat.

Inom en snar framtid ser YIT följande scenarier:

1. Trafiken ökar på huvudvägarna men minskar på mindre vägar. Befolkningen koncentreras i tillväxtcentra och trafiken mellan sådana centra ökar. Inom tillväxtcentra tar droner ansvar för en del av trafiken.

2. Intelligens ökar i trafiken. Realtidsanalys förbättrar trafikflödet, säkerheten och förutsägbarheten samtidigt som kostnaderna för trafik och trafikrelaterade verksamheter minskar.

3. Nya finansieringsmodeller behövs. Privat finansiering och vägtullar uppfyller det akuta finansieringsbehovet. Regeringen behöver inrätta långsiktiga investeringsprogram och byggföretag måste ge högre kostnadseffektivitet.

4. Hållbar utveckling främjas i ökad utsträckning vid beläggning. Lågtemperatur asfalt minskar energiförbrukningen och utsläppen. Asfalt kan återvinnas 100% och vägarna kan hållas mer hållbara. Byte av bitumen i asfalt är ett långsiktigt mål.