Nyheter

Nu lanseras Transportindikatorn

Transportföretagen lanserar i nästa vecka en månatlig Transportindikator, baserad på hur transporterna utvecklas i Sverige.
Eftersom transportnäringen är starkt kopplad till konjunkturläget kommer Transportindikatorn vara en värdefull mätare inte bara för transportbranschen utan även på det ekonomiska läget i stort. Den första indikatorn kommer att gå ut på tisdag den 5 februari.
– Nu lanserar vi Transportindikatorn eftersom transporternas utveckling är en mycket bra indikator på hur hela ekonomin (BNP) utvecklas. Vi tror därför att indikatorn kommer bli en värdefull mätare både på transportbranschen, men även på Sveriges ekonomi, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.
Metod:
Transportindikatorn är utformad med Inköpschefsindex som förebild, med skillnaden att det är logistikchefer som är uppgiftslämnare. Indikatorn baseras på uppgifter om hur orderingång, godsvolym och sysselsättning utvecklas i transportbranschen.
Statistiken tas fram med hjälp av en diffusionsindex baserad på frågor om förändringar enligt ovan. Uppmätta förändringar redovisas med konfidensintervall. Konfidensintervallet visar med vilken precision förändringen är beräknad. Exempel: en index på 57 med ett konfidensintervall på ± 5 säger att med 95 procents säkerhet är den sanna indexen någonstans mellan 52 och 63, vilket indikerar högkonjunktur. Statisticon AB är ansvariga för metoder och framtagandet av indexet varje månad på uppdrag av Transportföretagen. Transportindikatorn har testats utan att publiceras andra halvåret 2018.
Precis som för Inköpschefsindex betyder 50 varken hög- eller lågkonjunktur. Ett värde högre än 50 indikerar högkonjunktur och ett värde lägre än 50 lågkonjunktur.
Bild: Transportföretagen