Nyheter

Bara en av fem kan förklara vad artificial intelligence innebär

Trots att efterfrågan för kompetenser inom artificial intelligence, datadriven kommunikation och insiktsbaserad affärsutveckling hela tiden ökar är förståelsen fortsatt låg. Det visar en ny rapport som Mynewsdesk släpper idag.
I rapporten The Data-Driven Mindset kartlägger Mynewsdesk hur kommunikatörer, marknadsförare och företagsledare använder data i såväl det strategiska som operativa arbetet. Rapporten är framtagen i samarbete med Berghs School of Communication.
Undersökningen visar att endast 17% av respondenterna har tillräckligt bra förståelse för hur man kan arbeta med artificial intelligence att de kan förklara för någon annan vad det innebär och hur det används.
– Det råder en hype kring AI som spås revolutionera PR- och kommunikationsbranschen på samma sätt som internet gjorde, men är det få som faktiskt vet hur, säger Jonathan Bean, CMO på Mynewsdesk.
– AI gör det möjligt att processa stora mängder data i realtid. Kraven på god kommunikation ökar hela tiden; vi vill ha värderingsstyrda varumärken som tar samhällsansvar och som på samma gång ger oss en skräddarsydd kundupplevelse. Den ekvationen är ofta svår att lösa med bara mänskliga resurser, fortsätter Jonathan.
Få företag grundar beslut på data
Förflyttningen till datadrivna beslut kräver rätt kombination av företagskultur, teknik och kompetens. Resultaten från undersökningen visar att endast ett av fem företag regelbundet fattar beslut baserade på datainsikter. Dessutom uppger hälften att deras företagskultur inte stödjer datadrivna processer.
Som med många andra områden inom PR och kommunikation finns ytterligare utmaningar. Över hälften (54%) menar att de inte har tid att arbeta med data för att fatta beslut.
Åtkomst till data, å andra sidan, är inte ett problem. Utmaningen ligger snarare i att människor inte vet hur man ska använda den data som finns tillgänglig. 18% uppger att de har tillräckligt hög kunskap för att skapa mening och insikter från data.
– Företag som har insett att det krävs både tid och resurser för att arbeta mer data-drivet har kommit en lång bit på vägen. Sedan krävs ett strategiskt arbete med att kombinera de rationella insikterna från datan med ett mer ”emotionellt” perspektiv som ger förutsättningar för effektivt kommunikationsarbete”, säger Rosalin Gustafsson, Programansvarig Strategisk kommunikation & Public Relations på Berghs School of Communication.
Bild: Mynewsdesk