Nyheter

Söderberg & Haak organiserar om för att möta tuff maskinmarknad

Efter några år av minskad omsättning, då vinst vänt till förlust, inleder nu Söderberg & Haak en omstrukturering av sin verksamhet. Syftet är att skapa en kostnadseffektiv organisation med kunden i fokus.
Sedan Jonas Jaenecke tillträdde VD-posten i höstas, har hans uppgift varit att analysera verksamheten och hitta en hållbar väg framåt. Det råder en överetablering av maskinleverantörer inom lantbrukssektorn, samtidigt som många lantbrukare har en utmanande lönsamhet.
– Söderberg & Haak har gått från vinst till förlust på bara några år, säger Jaenecke. Vi måste förhålla oss till detta faktum och göra de anpassningar som krävs. Den genomlysning av verksamheten som skett, visar att det är fullt möjligt att vända utvecklingen.
– Förändringarna innebär att vi ser över personalstyrkan och anpassar vår verksamhet efter de nya förutsättningarna. Exakt hur många medarbetare som berörs är ännu oklart. Vi inleder MBL-förhandlingar under mars månad. Genom omflyttningar, pensionsavgångar eller försäljning av verksamheter, strävar vi efter att omorganisationen genomförs så smidig som möjligt.
Jaenecke understryker företagets styrkor:
–Vi representerar ett antal välkända varumärken inom såväl lantbruk som entreprenad. Söderberg & Haak har också en lång tradition inom maskinbranschen och en stark ägare i Mellby Gård, som tror på framtiden för företagets verksamhet.
Bilden:
Jonas Jaenecke VD för Söderberg & Haak Maskin AB.