Nyheter

Nya villkor för tung trafik för förbättrad framkomlighet på E6

Den 18 mars 2019 införs omkörningsförbud under rusningstid för tunga lastbilar på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Samtidigt tas dispenserna bort för att köra långsamtgående tung trafik under samma tider.
Anledningen är att de långsamtgående fordonen, motorredskap klass I, stör trafikflödet och skapar proppar.
Dispenserna som har getts kommer nu att dras tillbaka.
– Nya dispensbeslut för mobilkranar kommer att utfärdas med tidsvillkor som innebär att de inte får trafikera E6 på sträckan trafikplats Vellinge södra till trafikplats Kropp i Helsingborg under de tider då E6 är som mest trafikerad, det vill säga 06.00-09.00 samt mellan 16.00-18.00, säger Thomas Holmstrand, sektionschef på Trafikverkets avdelning för transportdispenser.
Så kallade EG-mobilkranar är klassade som lastbilar och får köras med en högre hastighet (högst 90 km/h) och för dessa fordon kommer tidsvillkoren i nuläget inte att ändras.
Omkörningsförbudet för tung lastbil gäller också det längs med hela sträckan mellan Vellinge och Helsingborg, med undantag för de sexfiliga backarna med stigningsfält vid Glumslöv.
– En stor del av trafiken på E6 består av tung trafik. Det här omkörningsförbudet inför vi för att minska mängden trafikstörningar, säger Stefan Berg, utredningsledare på Trafikverket.