Nyheter

​Klart med avtal för ambulansflyg över Kvarken

Nu är avtalet klart om att ta emot de första strokepatienterna från Österbotten för behandling med trombektomi vid Neuro-huvud-halscentrum, Norrlands universitetssjukhus.
Det har länge funnits en ambition att öka samarbetet mellan Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Det närmaste universitetssjukhuset i Tammerfors ligger nästan 25 mil från Vasa och till Åbo är det 34 mil.
Avgörande tidsvinst
Avståndet över Kvarken är endast åtta mil och flygtiden med ambulansflygplan är 20 minuter. En sammanlagd tid för transport från Vasa till behandling på Nus under tre timmar ger en tidsvinst som kan vara avgörande när det gäller strokebehandling av patienter från Finland.
Dessutom behöver Neuro-huvud-halscentrum Västerbotten också stora patientvolymer för den egna akuta strokebehandlingen, till exempel trombektomi, så att de egna specialisterna vid INR-labbet får den utbildning och träning de behöver.
Provflygning genomfördes
För lite drygt ett år sedan genomfördes en provflygning med ambulansflyg för att undersöka hur lång tid det tog för en strokepatient att transporteras mellan Vasa Centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus och till dess behandling för trombektomi kunde påbörjas.
Allt sedan dess har representanter från de båda sjukhusen tagit fram rutiner för hur en patienttransport ska genomföras, från mottagandet på sjukhuset i Vasa, under flygtransporten över Kvarken och vid ankomsten till och behandlingen vid Neuro- huvud- hals centrum.
Redo för första patienterna
Avtalet som undertecknats mellan Region Västerbotten och Vasa centralsjukhus tas i bruk på måndag den 18 mars och innefattar mellan 10 till 20 patienter per år. De första patienterna kan därmed komma när som helst, de båda sjukvårdsorganisationerna på var sin sida av Kvarken står redo.
– Allt är nu förankrat, vi måste vara säkra på att allt fungerar som det ska, säger Helge Brändström, medicinsk chef för ambulansflyget.
Mer samverkan behövs
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, ser positivt på det nya avtalet och välkomnar ett ökat framtida samarbete med Vasa, Österbotten och Finland.
– Vi behöver mer samverkan över gränserna för att kunna erbjuda patienter, både i Finland och Sverige, en bättre vård. Att vi dessutom har fått möjlighet att se över våra rutiner har gjort strokevården än mer patientsäker.
– Jag är stolt över det förtroende som Vasa centralsjukhus visar oss och glad över möjligheten till extra volym av trombektomi som vi behöver för att utbilda yngre kollegor, säger Hans Lindsten, verksamhetschef vid Neuro-huvud-halscentrum Västerbotten.
Kvitto på vårdkvalitet
För regionrådet Peter Olofsson (S) betyder avtalet med Vasa mycket.
– Historiskt har det funnits en stark koppling mellan våra regioner och det är glädjande att vi nu stärker vårt samarbete ytterligare. För oss är det ett kvitto för den höga vårdkvalitet vi har på Norrlands universitetssjukhus.
Stärker kompetensen
Även regionrådet Nicklas Sandström (M) är nöjd.
– Det är positivt att vi nu tar nästa steg i det fördjupade samarbetet med Vasa sjukvårdsdistrikt. Samtidigt som vi kan erbjuda österbottningarna ett snabbt akut omhändertagande stärker vi den egna kompetensen vid Norrlands universitetssjukhus.
Sparar liv och pengar
Också ansvariga för sjukvården i Vasa ser fram emot att transporterna nu blir verklighet. Att kunna erbjuda sina strokepatienter snabb och effektiv behandling sparar både liv och pengar i form av minskat rehabiliteringsbehov.
Fakta: Trombektomi innebär att en kateter förs upp i hjärnan via ett kärl i ljumsken. Det drabbade kärlet lokaliseras med hjälp av röntgen och proppen avlägsnas. INR står för interventionell neuroradiologi.
Bilden:
Från och med måndag den 18 mars kan strokepatienter flygas över Kvarken för att få vård i Umeå.
Foto: Jan Alfredsson