Nyheter

Elgiganten i samarbete med Gasum och Volvo för miljötransporter

Elgiganten, Gasum och Volvo Lastvagnar går nu in i en testperiod där Elgigantens transportsamarbetspartners ska köra de utgående transporterna från Elgigantens Nordiska Distributionscenter i Jönköping på flytande biogas.
Vid upphandlingen av Elgigantens nya transportavtal våren 2020 kommer kravställning vara att delar av fordonsflottan ska gå på fossilfria drivmedel, där gas är ett alternativ. En bidragande faktor till detta är Gasums satsning på ett nordiskt stationsnät för flytande biogas med totalt 50 stationer till och med 2020, varav en skall vara placerad på Torsvik nära Elgigantens nordiska distributionscenter.
– Vi gläder oss att företrädare som Elgiganten går i bräschen för hållbara transporter. Med flytande gas finns det finns stor potential att minska utsläppen inom transportsektorn , säger Mikael Antonsson, Country Manager Traffic på Gasum.
Biogas minskar CO2- och partikelutsläppen och bidrar till en cirkulär ekonomi
Elgiganten har valt Volvo Lastvagnar och Gasum som partners i den testperiod där Elgigantens transportsamarbetspartners testar att köra transporter från distributionscentret i Jönköping till olika butiker och hemkörningshubbar i Norden på flytande biogas.
–Testet med biogasdrivna transporter är viktigt för att vi ska kunna ta nästa steg och sänka utsläppen från långväga transporter och bidra till att nå EU-målen 2030, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.
Biogas utvinns av organiskt avfall och i tillverkningsprocessen bildas även ekologisk biogödsel, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. Genom att använda biogas istället för fossil diesel minskar utsläppen av partiklar och CO2.
Volvo Lastvagnars gasbilar kan drivas av 100% flytande biogas vilket ger en helt fossilfri transport. För de 70–100 ekipage som avgår från distributionscentret i Jönköping varje dygn till över 250 destinationer är förhoppningen att de samarbetsparters som är med i testet ser att gasbilar både sänker drivmedelskostnader och utsläppen utan att göra negativ påverkan på prestanda.
Första steget mot en renare framtid
Samarbetet kommer i nära samband med öppnandet av Gasums första tankstation för biogas i Västerås. Från Maj öppnar Gasum nya stationer varje månad fram till och med 2020. Då ska totalt 50 nya stationer finnas i Norden.
– Varje vecka pratar vi med logistikköpare och transportföretag som vill köra mer miljövänligt samtidigt som de vill sänka sina drivmedelskostnader. Flytande gas uppfyller de villkoren, så nu när tillgängligheten ökar snabbt genom nya tankstationer kommer även efterfrågan öka, fortsätter Mikael.
Bild: Gasum