Nyheter

Butikerna ser ljusare på framtiden

Framtidstron bland butikerna ökar i april. Framförallt stiger optimismen i sällanköpsvaruhandeln. Sjunkande förväntningar på den framtida lönsamheten gör att e-handlarnas samlade framtidstro går åt andra hållet och minskar något.

Butikernas tro på framtida försäljning, anställningsvilja och lönsamhet stiger. Det gör att Framtidsindikatorn ökar med 5,9 enheter, till 99,9, i Handelsbarometern för april.
Indikatorn ökar för tredje månaden i rad och butikernas framtidstro ligger nu i linje med den neutrala nivån på 100. En viktig förklaring är att framtidstron inom sällanköpsvaruhandeln återhämtar sig från låga nivåer.
– Det är glädjande att optimismen bland landets handlare ljusnar. Många konsumenter har fått in skatteåterbäringen på kontot och ser fram emot påsken. Butikerna står redo och hyllorna är fyllda med vår- och sommarsortimentet, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.
Lönsamhetstapp bland e-handlarna
Framtidstron bland landets e-handlare fortsätter att ligga på höga nivåer. Ett kraftigt tapp i tron på framtida lönsamheten vägs upp av ökade förväntningar på försäljning och antal anställda. Detta gör sammantaget att Framtidsindikatorn för e-handlare minskar med 0,1 enheter, till 108,8.
– E-handlarnas tro på den framtida försäljningen är fortsatt stark, utmaningen är att få lönsamheten att hänga med. E-handeln är global och många svenska kunder handlar lika gärna från utländska aktörer, det gör att konkurrensen på nätet är intensiv, säger Karin Johansson.
Även dagligvaruhandlarna ser ljusare på framtiden. Påsken står för dörren och Svensk Handels prognos är att vi kommer att handla mat för 7,7 miljarder kronor under påskveckan.
Bilden:
Butikernas framtidstro ökar med 5,9 enheter och landar på 99,9 i månadens Handelsbarometer.
Foto: Svensk Handel