Nyheter

Utbrett rattsurfande – trots nya totalförbudet

Sedan början av förra året är det förbjudet att hålla mobilen i handen vid körning. Men den nya lagen verkar inte ha haft någon påverkan på förarnas beteende. Många har fortfarande svårt att ta ögonen från mobilen när de sitter bakom ratten, enligt undersökningar av If.

Nu stundar en av de mest olycksdrabbade helgerna i trafiken då många påskfirare är ute på vägarna. Inte sällan är mobilen orsak till att man vänder blicken från vägen och olyckan är framme.

Den 1 februari 2018 infördes totalt förbud mot att hålla en mobiltelefon i handen vid körning. Det innebär att det är förbjudet att sms:a, surfa på nätet eller prata i telefon utan handsfree bakom ratten. Men fortfarande är det många som ägnar sig åt andra aktiviteter än att enbart hålla ögonen på vägen medan de kör bil.

En ny undersökning från försäkringsbolaget If visar att 30 procent av bilförarna ibland pratar med mobilen i handen medan de kör. Undersökningen visar också att mer än var tredje bilförare gps-navigerar, nästan en av fyra sms:ar och lika många väljer musik på sin mobil under körning.

När motsvarande undersökning gjordes för två år sedan svarade färre – mindre än var fjärde förare (24 procent) – att de pratar med mobilen i handen under färd. Ungefär lika många (23 procent) uppgav att de ibland gps-navigerar. Endast var tionde svarade att de skickar sms bakom ratten.

– Det är allvarligt att så många har fokus på mobilen medan de kör bil. Det går inte att vara uppmärksam på trafiken och samtidigt skriva meddelanden eller titta på film, då utsätter man både sig själv och andra för livsfara, säger Caroline Starck, informationschef på försäkringsbolaget If.

Osäkerhet kring vad nya lagen innebär
I undersökningen framgår att många förare är osäkra på vad den nya lagen innebär. Var sjätte känner inte till att förbudet innebär att man inte får sms:a, var femte tror inte att förbudet innefattar att man inte får titta på film under körning. En av fem tror att man inte får prata i mobilen över huvud taget medan man kör.

– Den som vill hålla sig på rätt sida om lagen och undvika olyckor bör hålla händerna på ratten och koncentrera sig på vägen istället för mobilen. Om du måste kolla upp något, använd tekniska hjälpmedel som gör att du inte behöver hålla mobilen i handen. Ställ in adresser och liknande i förväg eller ta hjälp av en medpassagerare, säger Caroline Starck.

Ett stort trafiksäkerhetsproblem
Statistiken av olycksfall kopplad till mobilanvändning är ofullständig, men Transportstyrelsen har gjort analyser av 323 olyckor åren 2013-2016, där kommunikationsutrustning använts av föraren under färd. Mobiltelefon finns med i beskrivningen i 80 procent av dessa olyckor.

En förare som använder mobilen under körning har sämre reaktionstid och längre bromssträcka. Om man tittar ned i två sekunder när man kör 40 km/h hinner bilen rulla 22 meter utan kontroll.

Minst 650 fotgängare och cyklister behövde akutsjukvård mellan 2006 och 2016 efter att de skadat sig i trafiken på grund av mobiltelefonen, visar Transportstyrelsens statistik. Det har tidigare konstaterats att ungefär 85 procent av distraktionsolyckor med fotgängare och cyklister är kopplade till mobiltelefon.

Sedan 1 oktober 2018 kan polisen bötfälla direkt om en person stoppas för att ha rattsurfat. Bötesbeloppet är 1 500 kronor.

Ifs tips för säker körning i påsk:
Om du måste använda mobilen – passa på att ringa eller skicka sms när du ändå tar en paus
Använd tekniska hjälpmedel som gör att du inte behöver hålla mobilen i handen
Ha en färdig låtlista, så behöver du inte leta musik under färden
Vissa mobiltelefoner har ett ”billäge” som stänger av mobilens funktioner och kan till exempel svara automatiskt att du är upptagen
Var ute i god tid och planera resan, större vägar är ofta att rekommendera
Kör utvilad
Håll ordentligt avstånd till bilen framför
Stanna och rasta ofta
Använd bilbälte
Håll hastighetsbegränsningarna

Bild: If