Nyheter

Reningsverket Mälaren klarar kraven utan tillsatser

Mälaren är ett driftsäkert reningsverk som renar enligt svenska normer, helt utan kemikalier eller andra tillsatser. Tankarnas konstruktion gör att reningsverket kan installeras under samtliga förhållanden. Reningsverket Mälaren lanseras av Godkända Avlopp i Sverige AB på årets MaskinExpo, den 23–25 maj.
Det är ett kompakt och väldigt lättskött reningsverk som Godkända Avlopp i Sverige AB presenterar på MaskinExpo. Reningsverket Mälaren garanterar hög reningseffektivitet, vilket bekräftas av forskning utförd på ett godkänt EU-laboratorium.
En speciell ribbad konstruktion förstärker tanken med inbyggd förankring och motverkar att tanken flyter upp. Reningsverket levereras med påsvetsad hals som standard. Locket har låsning och är försett med ett handtag, som gör det lättare att lyfta av locket vid slamtömning, service med mera.
Kompressor och styrsystem finns i ett uteskåp, som placeras bredvid reningsverket. Styrsystemet sätter på ekonomiskt arbetsläge automatiskt och övervakar kontinuerligt mängden renat vatten samt antalet cykler och eventuella strömavbrott. I händelse av strömavbrott startas kompressorn om då strömmen kommer tillbaka igen. Därefter fortsätter processen från den punkt då strömmen bröts. Reningsverket har ett larmsystem, som informerar om fel på kompressor, hög nivå och när det är dags för slamtömning.
Stor vikt har lagts vid val av material och komponenter, allt för att ge en trygg och säker drift. Reningsverket har två lyftöglor, som används vid lyft och till förankring.
En processgaranti garanterar att reningen utförs enligt svenska normer. Reningsverket är CE-märkt och överensstämmer med EU-standarden EN 12566-3 + A2:2013.