Nyheter

Nyckeltalsinstitutet: Vinnova är Sveriges mest hälsofrämjande och hållbara arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutet slår nu fast att Vinnova är den mest hälsofrämjande och hållbara arbetsgivaren i Sverige. Utnämningen baseras på index som är genererade från över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor. Nu uppmärksammas Vinnova för sina fina resultat på området hälsa och dessutom belönas de med utmärkelsen Sveriges mest hållbara arbetsgivare.

Nu prisas landets mest hälsofrämjande och hållbara arbetsgivare. Under Stora Nyckeltalsdagen uppmärksammas Vinnova för att de går i bräschen för bättre arbetsvillkor. Den statliga myndigheten bedriver ett omfattande hälsofrämjande arbete som har resulterat i höga frisktal och låga sjuktal. Vinnova satsar mycket på friskvård både i arbetstid och pengar och har också ett stort fokus på hållbara medarbetare och klassas därför även som landets mest hållbara arbetsgivare.

– Vi är väldigt glada för denna utnämning med tanke på vårt långsiktiga och systematiska arbete mot målet att vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara medarbetare, säger Karolina Lirón Källåker, HR-chef på Vinnova.

– Vårt uppdrag kräver en inkluderande miljö som främjar tillit och självledarskap. Vi arbetar sedan flera år med värderingar som i vardagen hjälper oss att tillsammans utveckla såväl verksamheten som varandra. Vi jobbar i små arbetsgrupper, i snitt sju medarbetare per chef, och cheferna har kontinuerliga avstämningar med sina medarbetare. Dessa samtal medför även att vi kan fånga upp tidiga signaler på arbetsbelastning och stress, säger Karolina Lirón Källåker.

Utnämningen baseras på insamlad statistik från 2018 och har genererats från en unik databas, med information om över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från sammanlagt 330 företag och organisationer. Kategorin Hälsoindex baseras på faktorer som bland annat