Nyheter

Svevia slår rekord i vunna beläggningsjobb för Trafikverket

Svevia slår nytt rekord gällande underhållsbeläggning för Trafikverket och det statliga vägnätet. Med start innevarande säsong har division Beläggning räknat hem anbud till ett värde av 513 miljoner kronor, varav en del av uppdragen rullar fram till 2021.

– Summan är den högsta i Svevias 10-åriga historia, enligt Mikael Gunnarsson, avdelningschef division Beläggning.

Till viss del ser han ökningen som ett resultat av den tillväxtresa som divisionen just nu är inne i.

– Vi har nu större möjligheter att omfamna hela värdekedjan från norr till söder. Det innebär att Svevia har kapacitet att leverera allt från ballast från över 160 täkter, asfalttillverkning med fasta och mobila verk samt fräsning och utläggning av både asfalt och tankbeläggningar, förklarar Mikael Gunnarsson.

Han menar också att Svevias etablering av ett nytt asfaltverk i Hurva i Skåne har bidragit till den positiva utvecklingen av orderläget. Dessutom har division Beläggning öppnat upp nya verksamheter med bas i Västerås respektive Karlstad.