Nyheter

Hur mycket pengar lägger vi egentligen på bensin jämfört med förr?

Bensinpriset har nått rekordnivåer och över en halv miljon svenskar har nu anslutit sig till en Facebookgrupp som kräver att bensinpriset sänks. Men hur mycket pengar lägger vi egentligen på bensin jämfört med förr?

Konsumentprisindex, KPI, visar prisutvecklingen för den privata konsumtionen. Sedan år 2000 har priserna generellt gått upp med 30 procent. Samtidigt har priset på bensin gått upp med 86 procent (!).

Att bensinpriset nu går upp hänger samman med den allt svagare svenska kronan. Samtidigt har också råoljepriset pressats, bland annat på grund av amerikanska sanktioner mot oljeländer som Venezuela och Iran.

Men: År 2000 la svenskarna 4,2 procent av den privata konsumtionen på drivmedel (bensin, diesel och etanol). I april 2019 hade andelen halkat ner till 2,6 procent. En rejäl sänkning av gur mycket vi lägger på drivmedel, alltså.

Den främsta anledningen är att drivmedelsförbrukningen per mil är lägre idag än för 20 år sedan.

År 2000 låg förbrukningen för bensinbilar i genomsnitt på 0,83 liter milen, år 2016 låg snittsiffran på 0,55. Bilarna har alltså blivit allt bensinsnålare.

Bild: IADE-Michoko