Nyheter

Idag landade världens mest klimateffektiva flygning på Bromma flygplats

Flygbolaget BRAs helt klimatOPTIMERADE flygning med 50 procent biobränsle mellan Halmstad och Stockholm, minskade nettoutsläppen av CO2 med 46 procent jämfört med samma flygresa med fossilt flygbränsle. Samtidigt blev detta världens mest klimateffektiva passagerarflygning med nuvarande teknik.

– Som vi alltid sagt: det är utsläppen från flyg som ska minska inte flygandet och det är precis det vi bevisar är möjligt med dagens fullsatta flygning, säger Anna Soltorp som är Hållbarhetschef för BRA.

BRA genomförde idag en helt klimatOPTIMERAD flygning med ett fullsatt propellerflygplan från ATR 72-600 mellan Halmstad och Stockholm Bromma, för att visa hur klimatsmart det går att flyga med dagens teknik.

Flygningen var ett samarbetsprojekt mellan flygbolaget BRA, flygplanstillverkaren ATR, leverantörerna av biobränsle Air BP och finska Neste, Halmstad City Airport och Stockholm Bromma Airport.

Resultat:
Nettoutsläpp: 34 gram CO2/km/passagerare.
46 % utsläppsminskning av CO2 jämfört med samma flygresa med fossilt bränsle.
Att jämföra med:
Utsläpp samma flygresa med enbart fossilt bränsle (BRAs ordinarie flygning): 63 gram CO2/km/passagerare.
Svensk utsläppsgräns för miljöbil: 95 gram/km. Utsläppsgräns för Supermiljöbil: 50 g CO2/km.
Registrerat utsläpp från Europas, kanske världens klimateffektivaste flygbolag: 66,7 g CO2/km/passagerare.

En fullt ut klimatoptimerad flygresa innebär:

att flyga med det bränsleeffektivaste flygplanet som finns (för regionalflyg: ATR).
att flyga med en blandning av 50 % biobränsle och 50 % fossilt bränsle.
att flyga med fullsatt flyg (i detta fall 72 passagerare).
att svensk flygledning prioriterar rakaste möjliga flygväg för flygningen.
att flygningen görs på optimerad flyghöjd för flygplanstypen (BRAs propellerplan flyger inte så högt att höghöjdseffekt bildas).
att inflygningen görs under längre tid.
att flygplanet är viktoptimerat, dvs har korrekt bränslevikt inkl. säkerhetsmarginal och är rätt lastat.

– Våra flygplan är som miljöbilar med propellrar, ja till och med bättre i många fall, säger Anna Soltorp.

BRA är samtidigt det enda flygbolaget i världen som fullt ut klimatkompenserar alla utsläpp som genereras. Även de från markfordon, uppvärmning av byggnader och så vidare. Detta kostar inget extra för bolagets resenärer.

På frågan varför inte BRA alltid flyger fullt klimatoptimerat är svaret enkelt.

– BRA flyger redan så optimerat det är möjligt och flera av effektiviseringsåtgärderna ligger utanför flygbolagets kontroll, exempelvis flygvägar, inflygningsbanor, inflygningsprioritering och biobränsletillgång, men vi arbetar löpande för att påverka även dessa, säger Anna Soltorp.

På frågan om att det inte finns tillräckligt tillgång till biobränsle för att tillgodose allt flyg svarar Anna Soltorp:

– Det är korrekt, det krävs ökad tillgång och produktion av biobränsle från vår närregion. Vi erbjuder redan idag alla våra resenärer att välja biobränsle vid bokning för 300 kronor och har än så länge inte haft några problem med tillgången.

Tillgång på närproducerat biobränsle är en fråga för politiker och andra än flygbolagen själva – som redan nu både vill och kan använda bränslet i sina flygplan.

– Med resultatet vi ser från dagens flygning blir det extra tydligt att det är stora skillnader mellan flyg och flyg. Det går inte att dra allt flyg över en generaliserande kam eftersom klimatpåverkan varierar, avslutar Anna Soltorp.

Den klimatoptimerade flygningen mellan Halmstad och Stockholm är ett samarbete mellan flygbolaget BRA, flygplanstillverkaren ATR, leverantörerna av biobränsle Air BP och finska Neste, Halmstad City Airport och Stockholm Bromma Airport.

Bild: BRA