Nyheter

Infrastrukturministern besökte Vakin

Under veckan har Vakin haft besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Han var i Umeå för att delta i Sveriges byggindustriers stämma och passade på att besöka företag som ligger långt framme inom hållbar utveckling.

– Jag vill gärna se klimatarbetet på plats sa Tomas Eneroth om besöket hos Vakin.

– Vi är givetvis glada över att Infrastrukturministern valde att besöka oss sa Tomas Blomqvist, vd på Vakin. Vi fick en bra möjlighet att belysa vatten- och avloppssituationen i landet. Alla kommuner har samma uppdrag men helt olika förutsättningar, vilket slår hårt mot till exempel mindre glesbygdskommuner i inlandet.

Tillsammans med infrastrukturministern var även Rebecka Johansson, politiskt sakkunnig från Infrastrukturdepartementet samt Maria Lindberg, Ombudsman för Socialdemokraterna i Västerbotten.

– Det är viktigt att våra politiker har förståelse för de utmaningar vi står inför. Vi behöver omstrukturera hela vatten- och avloppsverksamheten i landet och det kommer att krävs stora investeringar och ett tydligt ansvarstagande avslutade Tomas Blomqvist.

Tomas Eneroth tackade för ett mycket inspirerande besök.

Fakta:
På uppdrag av Umeå och Vindelns kommuner, förser Vakin invånarna med dricksvatten, hanterar hushållens avfall och arbetar för en hållbar utveckling.

Bilden:
Infrastrukturministern Tomas Eneroth och Vakins VD Tomas Blomqvist tittar på en vattenledning i trä som användes fram till början av 1900-talet.
Foto: Vakin