Nyheter

Var ska bilarna laddas?

Framtidens stad är koldixidfri. Här premieras kollektivtrafiken samt fotgängare och cyklister, elbilen till trots. Eldrivna minibussar blir eventuellt en hit och kanske finns det en möjlighet att beställa kollektivtrafik direkt till porten…

Elbilen är i hetluften och allt fler förespråkar fordonet som kan transportera så väl människor som gods utan att släppa ut minsta koldioxid. I dagsläget rullar ett gäng elfordon i Sverige, men det föreligger ett visst problem? Var ska bilarna laddas? För villaägare och många som bor i radhus är det relativt enkelt att installera en laddbox för att ladda säkert, men hur går det för alla dem som bor i lägenhet?

Med dem tankarna och frågeställningarna drog andra halvan av konferensen Framtidssäkra samhället, mobiliteten och staden igång. Eventet hölls den 14 maj i Näringslivets hus i Stockholm dä var förste talare ut på scen. Han talade bland annat om medvetna strategier för att kunna ladda elbilarna och pekade på så kallade laddgator för publik laddning som vi kommer att få se mer av i Stockholm framöver. För att premiera elbilen lyfte han även frågan om minskad bilskatt för den med elbil som ett incitament för fler att investera i ett mer miljövänligt alternativ.

– Det planeras redan för laddgator där det är fysiskt möjligt och vi kan räkna med etablering av ett 40-tal under 2019, förkunnade Björn Hugosson.

Diskussionen mynnade ut i hur det såg ut för sjöfarten och talare likväl som röster bland åhörarna konstaterade att det kvarstår mycket att göra inom sjöfarten som är en stor miljöbov. Eldrivna båtar står på önskelistan men än har det inte hänt så mycket på den fronten. Vi står inför klimatförändringar och behöver åtgärda åtskilligt i vårt sätt att leva och transportera oss.

Enligt beräkningar kommer skyfallen att öka med 20-30 procent jämfört med idag och det gäller att bygga städer med översvämningar i åtanke. Låga punkter i staden kan komma att drabbas på sikt. Centralstationen är ett exempel på en låg punkt som sannolikt skulle kunna komma att svämma över i framtiden. Vi måste kunna identifiera dessa ställen i staden och arbeta förebyggande för att hantera troliga scenarion menar Björn Hugosson. Dagvattenhantering bör ligga på prioriteringslistan helt enkelt. Till diskussionen hör även biologisk mångfald, dagvattenfördröjning samt växtbäddar med kol.

Avslutningsvis efterlyser Björn Hugosson ett regionalt samarbete för att gå vidare med frågorna.

Att knyta ihop olika områden är viktigt och som exempel på hur det kan gå till har man på Nobina, som är etablerade i Barkarbystaden, börjat med eldrivna minibussar som kör runt i centraldelarna av området. Det finns redan i dagsläget tankar på behovsstyrd kollektivtrafik som kan beställas fram till dörren. Vore det inte smidigt att bli upplockad av en minibuss som kör ner till stationen? Framtiden får utvisa hur behovet av skräddarsydda kommunala transporter kommer att se ut.

Hur vi nu än planerar framtidens städer är det alltid svårt att förutse vilka behov som kommer att finnas i framtiden. Det vi med säkerhet vet är att vi har en planet att rädda och gedigna klimatmål att uppfylla samt att det redan nu är dags att börja inte enbart prata om utan även skapa bra livsmiljöer, vilket Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna tog upp. Hon uppmanade byggbranschen att våga testa nya modeller vid nyproduktion. Elbilen tycks komma att segra och målet är att den sista bilen med förbränningsmotor ska vara såld till 2040. Enligt Parisavtalet ska koldioxidneutralitet vara uppnådd till 2050.

Kan vi kraftförsörja blir nästa naturliga att besvara menar Sten Forsberg, chef på Volkswagen personbilar i Sverige. Sannolikt kommer det att behövas olika depåer integrerade i stadsmiljön för att fylla behovet av möjligheten att kunna ladda. Laddinfrastrukturen är en förutsättning för att de som inte bor i villa ska kunna investera i en elbil.

Utökad kollektivtrafik däremot gör sannolikt färre människor beroende av bilen vilket rimmar väl med en bilfri stad. Just därför är kollektivtrafiken viktigast för mobiliteten menar Anders Berger, Director Public Affairs på Volvo Group. Daniel Mohlin, affärschef på helhetslösningar vid Nobina avslutade diskussionen med att det behövs tydliga incitament och styrning för att kunna premiera alternativa färdmedel.

Bilden:
Planerna för framtidens stad börjar nu.
Bild: DEFA