Nyheter

Liberalerna: ”Framtidssäkra det svenska vägnätet”

Det svenska vägnätet är i ett allt sämre skick. Både privattrafik och godstransporter har ökat markant på våra vägar och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta öka de kommande åren. Nu behövs en politisk vilja att våga investera, både för trafiksäkerheten och för framtidens teknik kring elektrifiering och självkörande fordon.

Det här skriver Helena Gellerman Riksdagsledamot Liberalerna och Trafikpolitisk talesperson samt Said Abdu
Liberalernas Toppkandidat till EU-parlamentet.

Det svenska vägnätet håller idag en låg standard. Jämför vi med övriga länder inom EU har Sverige ett slitet och undermåligt vägnät. Den nuvarande regeringen, liksom tidigare regeringar, har varit allt för passiv i sin vilja att underhålla vägnätet. Det är därför hög tid att ta ett helhetsgrepp kring det svenska vägnätet för att möta regelverket från EU och för att vi skall kunna behålla en svensk fordonsindustri i teknologisk framkant, där utvecklingen av eldrivna och självkörande fordon kräver hög standard på vägnätet.

Runt om i Europa förs en debatt kring hur ny teknologi kan leda till ökad trafiksäkerhet. Fokus ligger på ny och innovativ teknologi som kan minska antal olyckor på våra vägar. En av förutsättningarna för att den nya tekniken med självkörande bilar är att det finns en enhetlig standard kring vägmarkeringar över hela EU. Vägmarkeringar är ett kontinuerligt visuellt stöd för både dagens mänskliga förare och sensorer i framtidens autonoma körning. Idag lever endast 25 % av vägmarkeringarna upp till önskad kravnivå i vått väglag, vilket i praktiken innebär att det i nuläget är svårt att införa självkörande fordon.
Enligt en nyligen utkommen rapport från den europeiska branschorganisationen European Road Federation kommer det att bli svårt för självkörande fordon att passera nationsgränser, eftersom länderna har för stora skillnader i vägstandard, skyltar och vägmarkeringar. Här vill vi Liberaler driva på för att det på EU-nivå ska finnas en gemensam standard med minimi-krav och att arbetet med trafiksäkerhet prioriteras inom EU.

Liberalerna ser idag att det finns en betydande resurs- och kompetensbrist hos landets väghållande myndigheter. Det råder en otillräcklig analys om behoven på åtgärder, men också en bristande kontroll i efterhand av utförda och upphandlade arbeten. Sverige måste öka investeringarna i vägnätet och förbättra det systematiska arbetet om vi vill fortsätta att ligga främst inom trafiksäkerhet i en tid då vår omvärld också satsar på innovativ teknologi för att öka säkerheten på vägarna. Trafikverket har själva t ex konstaterat att det skulle ske en halvering av mötes- och singelolyckor om vägmarkeringarna var synliga och om bilarna är utrustade med ny teknologi som exempelvis Lane Departure Warning (som varnar vid oavsiktligt filbyte). Det skulle motsvara 30 liv per år som kan räddas.

Vi är positiva till att Sverige är tidigt ute. Den omfattande utredning som Trafikverket gjort, ”Vägen till självkörande fordon” kartlägger både utmaningar och möjligheter på ett bra sätt. Den visar hur Sverige kan ligga i teknologisk framkant och skapa en ny standard för trafiksäkerhet som kan exporteras i Europa. Det är dock viktigt att utredningen mynnar ut i konkreta politiska beslut och handling. I globaliseringens tidevarv, med tilltagande konkurrens från omvärlden, har vi inte råd att hamna på efterkälken. Vi måste våga prioritera och staka ut en riktning för morgondagens välstånd.

Av Helena Gellerman Riksdagsledamot Liberalerna och Trafikpolitisk talesperson samt Said Abdu
Liberalernas Toppkandidat till EU-parlamentet.

Foto: Ramboll