Nyheter

Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll får förlängd utredningstid

Regeringen har beslutat att förlänga tiden för utredningen om framtidens järnvägsunderhåll.

Utredningens genomförandetid förlängs med tre månader och ska efter regeringens beslut om förlängning redovisas senast den 31 mars 2020.