Nyheter

Ramboll ny medlem i organisationen Svenska Cykelstäder

Ramboll är ny medlem i organisationen Svenska Cykelstäder. Det är en förening vars syfte är att arbeta för ökad och säkrare cykling. Rambolls cykelexperter arbetar med cykelutveckling i hela landet. Man arbetar på kommunal, regional och statlig nivå och hoppas både få ny kunskap och kunna bidra med kompetens genom medlemskapet.

– Genom vårt medlemskap i Svenska Cykelstäder hoppas vi kunna bidra med kunskap inom allt från infrastrukturutformning och säkra skolvägar via datainsamling och modellering till mobility management och strategisk cykelutveckling, säger trafikplaneraren André Kingstedt som också är Rambolls kontakt gentemot Svenska Cykelstäder. 

– Det är glädjande att välkomna Ramboll som associerade medlemmar i Svenska Cykelstäder. Deras kompetens kompletterar nätverket. Vi blir därmed en ännu starkare röst för att öka det hållbara resandet, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.

Ramboll lanserade i höstas tjänsten Happy Commuter som ger cyklister möjligheten att se luftkvaliteten på olika cykelvägar. Den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i städer är vägtransporter. Förbättrad luftkvalitet nås enklast genom minskad biltrafik.

Rambolls luftkvalitetsrapport 2019 visade att ett 30-tal svenska städer når inte upp till riksdagens miljökvalitetsmål.

Om Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening som arbetar för ökad och säkrare cykling med målsättningen att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå. Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan dess medlemmar.