Nyheter

I Tillväxtanalys studie framträder sex framtidsbilder av förändringarna på arbetsmarknaden

En panel av 30 svenska experter ger sin syn på hur jobben kommer att förändras på tio års sikt och vilken digital kompetens som kommer att behövas för att utföra dessa jobb.

I Tillväxtanalys delphiinspirerade studie framträder sex framtidsbilder av förändringarna på arbetsmarknaden i den digitala utvecklingens spår.

– Experterna är relativt eniga om att de som hävdar att hälften eller en fjärdedel av jobben försvinner helt på tio års sikt överskattar effekterna av automatiseringen. Ett mer troligt scenario är att många arbetsuppgifter snarade förändras kraftigt än försvinner helt, säger Irene Ek, analytiker vid Tillväxtanalys och fortsätter.

– På tio års sikt har digitaliseringen slagit igenom brett i hela näringslivet. Det innebär att företagen måste vara bemannade med i huvudsak anställda med generell digital kompetens. Teknisk specialistkompetens är nödvändig för att utveckla och implementera ny teknik men behovet är inte lika stort som behovet av generell digital kompetens.

Experternas syn på framtidens arbetsliv utifrån ett digitalt perspektiv är att:

  • Arbetsuppgifter förändras snarare än att jobb försvinner helt
  • Transport, Handel, IKT och Tillverkning är sektorer där förändringarna kommer att bli störst
  • arbetsuppgifter inom kundsupport, dataanalys, marknadsföring och administrativa arbetsuppgifter sannolikt kommer att automatiseras helt och utföras av datorer eller AI
  • företagens digitala strukturomvandling kommer att kräva en mix av generell digital kompetens, kompletterande icke-tekniska kompetenser samt teknisk specialistkompetens
  • människor och maskiner behöver samarbeta för att på bästa sätt utnyttja varandras styrkor
  • fler kvinnor än män kommer att arbeta i yrken som kräver digital kompetens.

Mer information om Tillväxtanalys kunskapsprojekt:

”Digital kompetens, hur står det till nu och framöver i utbildningssystem och näringsliv?” och fler ingående studier hittar du på www.tillvaxtanalys.se.