Nyheter

Ny styrelse i Svensk Sjöfart

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation som startades 1906 och representerar ett 60-tal rederier som tillsammans transporterar både varor och passagerare till och från Sverige och runt om i världen.

Under Svensk Sjöfarts årsmöte den 23 april valdes en ny styrelse och Johan Källsson, Thun, valdes in som ny ledamot. Styrelseordförande Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland, kommer att fortsätta i nuvarande roll som ordförande för föreningen.

Svensk Sjöfarts styrelse består nu av:

Håkan Johansson, Rederi AB Gotland,

Dan Sten Olsson, Stena AB,

Ragnar Johansson, Svensk Orient Linien AB,

Lars Höglund, Furetank Rederi AB,

Claes Berglund, Stena AB,

Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line Abp,

Marcus Risberg, Tallink Silja AB,

Anders Thyberg, Wallenius Lines AB,

Markus Lindbom, Stena Line Group,

Ingvar Lorensson, Rederi AB Donsötank,

David Kristensson, Northern Offshore Services AB,

Torkel Hermansson, Tarbit Shipping AB,

Jonas Backman, Sirius Shipping AB,

Johan Källsson, Erik Thun AB

Rikard Engström, Svensk Sjöfart.

Annika Asp Svensk Sjöfart, är styrelsens sekreterare.

– Sjöfarten transporterar cirka 90 procent av allt gods till och från Sverige och dessutom reser årligen över 30 miljoner passagerare till och från Sverige med fartyg. Under 2020 kommer fokus framförallt vara på att få långsiktiga och stabila villkor för den svenska sjöfartssektorn så att vi tar oss ur denna kris vi nu befinner oss i och kan fortsätta försörja landet med säkra och effektiva transporter med visionen om att uppnå den mest hållbara sjöfarten i Europa, säger Håkan Johansson, ordförande i Svensk Sjöfart och VD för Rederi Gotland AB.

Bild av Helmut Jungclaus