Nyheter

Flygplan får dispens för användning av konserveringsmedel i bränslesystem

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för användning av biocidprodukten Biobor JF i bränslesystem i flygplan. Konserveringsmedlet förhindrar bakterietillväxt i bränsletankarna i flygplan som står långtidsparkerade på grund av coronapandemin.

– Föroreningar i bränsetankarna behöver undvikas för att säkerställa flygsäkerheten hos de flygplan som nu tas ur trafik under en längre tid. Vi bedömer därför att det är nödvändigt att flygbolagen får möjlighet att använda biocidprodukten Biobor JF, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Coronapandemin har inneburit en kraftig minskning av flygtrafiken vilket fått till följd att många flygplan tillfälligt tagits ur trafik och står parkerade på flygplatser i Sverige. När flygplan och andra luftfartyg står oanvända en längre tid finns det risk att bränsletankar och slangsystem förorenas av oljenedbrytande mikroorganismer. Detta kan leda till störningar i bränsletillförseln och därmed äventyra flygsäkerheten när planen åter tas i drift.

Biobor JF har använts i många decennier utanför EU och är numera den enda tillgängliga biocidprodukt som är globalt godkänd av luftfartygs- eller motortillverkare för konservering av flygbränsle.

Dispensen gäller till och med den 30 oktober 2020. Liknande dispenser för Biobor JF har även utfärdats i andra EU-länder. Det beslut Kemikalieinspektionen fattat gäller bara för användning av produkten i Sverige.

Bild av Holger Detje