Nyheter

Volvo Cars i nytt partnerskap med Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park har undertecknat ett partneravtal med Volvo Cars i syfte att stärka mobilitetens roll i framtida samhällsbyggnadsprocesser. Genom att utveckla och testa nya mobilitetslösningar i samverkan med till exempel bygg- och bostadsbolag, akademi och offentliga aktörer vill man hitta nya vägar framåt för såväl en hållbar stadsutveckling som för en västsvensk bilindustri i framkant.

— Idag är transport och mobilitet ett måste att ha med i planeringen av nya byggprojekt och frågor som gemensamma bilpooler och elektrifiering av fordonsflottan är högaktuella. Därför är det så värdefullt för oss att få med Volvo Cars som en aktiv samarbetspartner, som ytterligare kan stärka oss i vår ambition att bli Sveriges ledande samverkansarena för framtidens hållbara samhällsbyggnad, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park.

Genom sitt engagemang i projekt som HSB Living Lab, Riksbyggens brf Viva och EU-projektet IRIS Smart Cities utforskar Johanneberg Science Park, tillsammans med sina partners, nya sätt att bo, leva och arbeta som minskar det totala klimatavtrycket. Många av dessa projekt är samlade runt Chalmers Campus Johanneberg, där Johanneberg Science Park också driver sitt aktörskluster. Här har man också en historia av att testa innovativa mobilitetskoncept som självkörande minibussar, paketlevererande robotar och samarbetet ElectriCitys elbuss.

— Redan innan Coronapandemin gick bilindustrin mot stora förändringar i och med elektrifiering, autonomisering och en förtätande stadsutveckling där transporter innebär olika typer av belastningar. Därför är det nu viktigare än någonsin att vi ligger steget före och utvecklar produkter som ur flera aspekter höjer livskvaliteten för våra kunder. Tillsammans med nätverket i Johanneberg Science Park ser vi fram emot att mer noggrant undersöka bilens roll i framtidens samhälle, säger Paul Welander,Senior Vice President på Volvo Cars.