Nyheter

DAF Trucks levererar renhållningsfordon till Belgrad

DAF har levererat 44 fullutrustade renhållningsfordon till Serbiens huvudstad Belgrad. Beställningen består av LF- och CF-lastbilar med olika chassikonfigurationer och byggnationer.

DAF-fordon utgör nu hälften av fordonsparken med 200 renhållningsfordon i Belgrad. Beslutet att åter ge den senaste upphandlingen till DAF baserades på tre viktiga faktorer: tidigare bevisad service, tillförlitliga lastbilar och det faktum att renhållningsföretaget Gradska Ćistoća kan köpa och serva de fullutrustade fordonen, inklusive överbyggnader, direkt hos den lokala återförsäljaren Braca Crnomarkovic.

Sopbilar

Gradska Ćistoća ansvarar inte bara för all sophämtning i Belgrad utan även för rengöring och snöröjning av gatorna. Förutom sopbilar utrustade med sidolastare och topplastare med en kapacitet på 18 och 22 m3 ingår även tankbilar som blötlägger gatorna och gatsopningsbilar som enkelt kan göras om till snöplogar på vintern.

Serbisk kapitaltillväxt

– Belgrad fortsätter att växa som stad, och även befolkningen, säger Marko Popadic, chef för Gradska Ćistoća. För närvarande finns det 1,7 miljoner människor i staden och dess förorter. Arbetsbelastningen ökar och därför måste våra tjänster bli bättre och snabbare. Det innebär att den service som tillhandahålls av DAF-återförsäljarna och fordonens tillförlitlighet är av avgörande betydelse för oss. Genom att byta ut våra befintliga fordon mot nya DAF-fordon har vår personal kunnat arbeta på ett effektivare, säkrare och renare sätt.

Extremt stolt

– Vi har aldrig sett en beställning av den här storleken tidigare i Serbien, säger Richard Zink, medlem av DAF: ledningsgrupp med ansvar för marknadsföring och försäljning. Tillsammans med DAF-återförsäljaren Braca Crnomarkovic har vi levererat ett helhetspaket som passar perfekt för Gradska Ćistoćas behov. Det här renhållningsbolaget har nu en fordonspark med omkring 100 DAF-fordon som håller Belgrads gator rena och det är något vi är extremt stolta över.