Nyheter

Jonas Jonsson, Red Hat Norden: ”Leverantörerna behöver hjälpa svenska företag att förstå molnet”

Svenska bolag har för dålig koll på molnet, och att många leverantörer pratar om samma saker på olika sätt gör situationen ännu mer komplicerad, skriver Jonas Jonsson, Head of Technology & Solutions på Red Hat i Norden i ett inlägg där han lyfter den stora förvirring som finns gällande molntjänster bland svenska företag – och den roll leverantörer och partners har i att hjälpa dem navigera genom djungeln så de kan fatta rätt beslut för den egna organisationen:

”Molnet kan kännas som världens mest självklara, rentav uttjatade, koncept idag efter att ha varit i ständigt fokus under 2010-talet. I vissa delar har molnet “mognat” till att bli en självklar och etablerad teknik med en etablerad affärsmodell. Men faktum är att för många företag är det en djungel, som är oerhört svår att navigera. Ska man vara cloud-first, välja en leverantör som är cloud-ready, eller satsa på att bli cloud native?

En sak återkommer i så gott som alla kundsamtal vi haft den senaste tiden. Det finns en tydlig målsättning, eller kanske snarare en dröm, att kunna gå över till en hybrid-cloud- eller multi-cloud-miljö. Men vad våra olika kunder faktiskt menar med det och vad de faktiskt vill uppnå, varierar väldigt mycket. För en del handlar det om att göra dokument och annan data tillgängliga både i lokala datacenter och i ett lagringsmoln. För andra handlar det om att faktiskt bygga upp en öppen och flexibel infrastruktur där organisationen själv kan välja vilka system och processer som ska köras i molnet och vad som ska placeras i det egna datacentret.

Kort sagt – intresset för ett mer genomtänkt och genomarbetat förhållningssätt till molnet är enormt. Det finns en stor törst efter information, alla vill veta mer. Problemet är att kundernas förvirring även speglas hos, eller av, oss leverantörer. Vi är många som i grund och botten pratar om samma saker, men gör det på olika sätt och med olika begrepp.

När inte ens leverantörerna kan enas om vad som menas, hur ska vi då förvänta oss att kunderna förstår?

I ett läge där det på kundsidan finns väldigt varierande nivåer av förståelse och erfarenhet är det enda raka att vi leverantörer tar vårt ansvar och förenklar så långt att det skapar en slags gemensamhet. Problemet är att det är väldigt få som anstränger sig för att komma dit.

Läget just nu på marknaden är att den präglas av en låg medvetandenivå och hög frekvens av buzzwords. Det är det gamla klassiska problemet att ”alla företag kan göra allt i en PowerPoint, men i verkligheten är det inte alls lika självklart att man kan leverera (det kunden faktiskt förväntar sig att de ska få)”.

Hos de allra flesta beslutsfattare finns en inbyggd motståndskraft som hjälper dem att identifiera den här typen av situationer, men i ett tillstånd där det råder en utbredd begreppsförvirring och där de allra flesta leverantörer har en produktportfölj och ett tjänsteerbjudande som snabbt utvecklas och förändras blir det här motståndet snabbt försvagat. Det kan ses som baksidan med innovativ teknologi, möjligheterna förändras ibland så snabbt att medvetandet inte hinner med.

Det stora flödet av information gör det svårt att navigera igenom bruset och ännu svårare att forma en egen uppfattning. För en CIO, CTO eller annan beslutsfattare innebär detta att man

riskerar att fatta beslut, som man kommer att få leva med under lång tid, på felaktiga grunder.

Jag rörde lite vid en del av lösningen tidigare i texten – att vi som leverantörer bör ta vårt ansvar att förenkla vår kommunikation till den grad att det skapas en gemensam grund som ger våra kunder ett slags grundtrygghet. Men det är bara ett första steg på en lång resa. Målet måste vara att utveckla relationen mellan leverantör och kund till ett mer genomgående partnerskap.

Men den typen av relation behöver byggas på ett ömsesidigt förtroende, där man måste våga vara tillräckligt öppen kring osäkerheter, frågeställningar och eventuella svagheter. Men även en öppenhet och ärlighet med de eventuella tillkortakommanden som finns i det egna erbjudandet.”

Jonas Jonsson, Head of Technology & Solutions på Red Hat i Norden och Baltikum