Nyheter

MiIjöpartiet: Så ska Göteborg ska skyddas mot översvämning

Göteborg måste skyddas mot hotet att översvämmas i framtiden när havsytan höjs på grund av klimatförändringarna. Anna Sibinska (MP) riksdagsledamot från Göteborg föreslår i en ny motion till riksdagen att skyndsamt utreda genomförandet av yttre portar mot havet.  De kan kosta upp till 15 miljarder kronor och statens ansvar för att betala för dessa måste också utredas.

– Finansieringen är det största hindret för att få yttre portar på plats i tid i hamninloppet som kan skydda Göteborg. Precis som att staten finansierar nya slussar vid Trollhättan för Vänersjöfarten så borde också portar mot havet i Göta Älv ligga i statens intresse. Det säger Anna Sibinska, riksdagsledamot för Miljöpartiet och från Göteborg.

Göteborg hotas främst från tre håll: skyfall, höga vattenflöden i Göta Älv och kraftiga västvindar som pressar upp havsnivån. Sannolikt kommer havsnivån att höjas upp emot en meter under detta århundrade på grund av klimatförändringarna. Hårdast drabbas delar av centrum närmast hamnen, Centralstationen och Nordstan. Men också andra områden som Backaplan och stora delar av Lindholmen riskerar att översvämmas.

– Vi kan inte riskera att stora delar av centrala Göteborg översvämmas. Det skulle kosta enormt mycket pengar att reparera och återuppbygga delar av stan och bli väldigt besvärligt för många göteborgare. Det är en självklarhet att staten måste stå för stora delar av kostnaderna. Det säger Karin Pleijel, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet i Göteborg.

Att inte skydda staden skulle kunna enorma summor. Skyfallet och översvämningarna i Köpenhamn 2011 kostade till exempel sju miljarder. Portarna skulle både skydda privata och kommunala intressen och flera riksintressen som statliga vägar, järnvägar, kulturhistoria och yrkesfisket med fiskhamnen. Portarna skulle också skydda Kungälv, Ale och Lilla Edet från översvämningar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har indikerat att skyddsportarna skulle kunna vara av allmänt intresse för totalförsvaret samt eventuellt anses vara samhällsviktig verksamhet.

Bild av Pasi Mämmelä