Nyheter

Tågföretagen: ”Trafikverkets prognosarbete är inte anpassat efter verkligheten”

I förra veckan skickade bransch- och arbetsgivarorganisation för tågbranschen – Tågföretagen – in ett inspel till Trafikverket och Infrastrukturdepartementet med rekommendationer inför Trafikverkets inriktningsunderlag och kommande nationell infrastrukturplan.

Tågföretagen har rekommendationer kring flera områden, de tre viktigaste i detta skede är:

1/Trafikverkets prognosarbete är inte anpassat efter verkligheten. Tågföretagen ifrågasätter i grunden om Trafikverkets prognosunderlag ens kommer i närheten av vad marknaden kommer att efterfråga i framtiden i form av järnvägstransporter.

2/Trafikverkets samhällsekonomiska analysmetodik brister. Tågföretagen vill särskilt betona att det inte endast handlar om värderingen av exempelvis restid, utsläpp, etc, utan även hur olika delposter viktas i den samhällsekonomiska kalkylen.

3/Omfattningen av den kommande infrastrukturplanen behöver öka med minst 20 procent 2022—2033 alternativt 2022—2037 jämfört med gällande infrastrukturplan 2018–2029.