Nyheter

Peab bygger ny bro över Tärendö älv i Norrbotten

Peab har fått uppdraget att bygga en ny bro över Tärendö älv i Norrbotten. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 111 miljoner svenska kronor.

Den nya bron över Tärendö älv blir 152 meter lång och kommer att bestå av både stål och betong med mellanstöd i älven. Den blir åtta meter bred och får högre bärighetsklass än den nuvarande bron.

Det innebär att det befintliga trafikljuset kommer att tas bort och det blir möjligt för alla typer av fordon att mötas. I projektet ingår det även att bygga nya anslutningsvägar till bron samt att bredda och förstärka den befintliga vägsträckan.

Totalt omfattar projektet drygt fyra kilometer väg. Under byggtiden kommer den gamla bron att vara öppen för trafik. När den nya bron är klar kommer den gamla att rivas, vilket också ingår i projektet.

– Att vara med och bidra till en mer trafiksäker väg med bättre framkomlighet och därigenom till gruvnäringen och en levande landsbygd känns självklart mycket bra. En av utmaningarna i projektet är att befintlig trafik måste passera arbetsområdet, därför ställs mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en del av Trafikverkets projekt Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara och består av flera deletapper. På sträckan mellan Kaunisvaara–Svappavaara finns ett ökat transportbehov för tung trafik till följd av gruvdriften. De befintliga vägarna har inte tillräcklig bärighet och standard för att klara av de tunga transporterna. Vägarna byggs om för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Uppdraget är en totalentreprenad. Byggstart sker i februari 2021 och projektet beräknas vara klart under sommaren 2023.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2020.