Nyheter

Staten skjuter till 100 miljoner för att stoppa jordskred

Nu skjuter staten till 100 miljoner extra i år och nästa år för att påskynda arbetet med att säkra riskfyllda markområden längs Göta älv mot jordskred. Nu kommer även små kommuner få finansiering för projekt via statsbidraget.

Beslutet kom bara två veckor före det katastrofala jordskredet i Gjerdrum i Norge. Förordningen dubblar pengarna för skredsäkringen längs Göta älv till 215 tillgängliga miljoner nästa år.

Just området kring Göta älv har varit drabbat av ett antal jordskred under 1900-talet – Surteraset 1953, Götaraset 1957, Tuveraset 1977 och Agnesbergsskredet 1993.

Bild av Hans Braxmeier