Nyheter

ChargePoint: ”Fordonsflottor behöver ökad samverkan och effektivisering i pandemins spår”

Här kommer en krönika från ChargePoints André ten Bloemendal, Vice President of Sales i Europa:

”Pandemin har tvingat människor runt om i världen att ändra sina dagliga vanor och anpassa sig till det nya normala, vilket har påverkat alla branscher och sektorer. Leveransflottorna är inget undantag, inte minst då antalet hemleveranser har ökat i takt med att människor – i alla åldrar – handlar alltmer på nätet. För att hålla jämna steg med denna utveckling måste företagen vara flexibla, smidiga och kunna genomföra snabba omställningar – utan att tveka.

De som hanterar leveransflottor måste tänka om och hitta nya leveranssätt, t ex med mindre skåpbilar, cyklar, outsourcing eller att hyra in fler transportbilar. Medan nya aktörer och metoder i branschen visar vägen, hamnar en del större företag på efterkälken. I vår snabbföränderliga värld måste leveranstjänster och fordonsflottor nu effektivisera sin verksamhet och verka för att underlätta samarbeten och samverkan. Att förutse förändringar som garanterar att de är redo att anpassa sig är nyckeln till att överleva i branschen.

Att säkerställa att ditt företag engagerar sig fullt ut för att utvecklas med tiden blir allt viktigare för dess överlevnad. Många företag börjar sin resa mot elbilsladdning med att installera några få stationer för att driva sina hållbarhetsinitiativ, erbjuda laddning till sina anställda och kunder som kör elbil, eller ännu oftare som ett litet prov för sin egen flotta. Det är relativt enkelt att installera några få stationer för just dessa ändamål, men företag behöver framförallt ha en långsiktig elektrifieringsplan för att möta människors ständigt ökade behov av framförande och laddning av elbilar. Antalet tillgängliga elbilar och plug-in hybridbilar växer konstant. Många anläggningar och företag är inte beredda på hur snabbt deras vagnparker eller depåer behöver förändras för att nå framgång och överleva i branschen.

Varför satsar inte företag mer på elektrifiering?

Efterfrågan på laddningsinfrastruktur ökar, men anläggningschefer kan bli varse att företagens bristande elkapacitet påverkar antalet laddningsstationer de kan installera. Många arbetsplatser vill även utöka sin laddningsinfrastruktur för att tillmötesgå sina anställda, utan att behöva göra betydande investeringar i elektriska uppgraderingar.

Med Power Management-programvara kan man maximera antalet laddplatser, samtidigt som elbilsföraren betalar en rimlig avgift. Programvaran hanterar tillgänglig el på ett intelligent sätt så att fler laddningsstationer kan installeras utan att behöva uppgradera befintliga ledningar, paneler, transformatorer eller elförsörjningen på en specifik plats. Det kan innebära betydande kostnadsbesparingar samtidigt som förarna erbjuds en bra laddningsupplevelse.

För få publika snabbladdningsplatser

Att se nya snabbladdningsplatser är alltid spännande och snabbladdning spelar en viktig roll för långdistansleveranser. Många människor efterlyser fler sådana och Trafikverket beviljade så sent som i december 2020 investeringsstöd till 20 nya publika snabbladdningsstationer i Sverige, fördelat på sju olika län.

Även om snabbladdningsstationer kan erbjuda en tankningsupplevelse i paritet med den för förbränningsbilar, så kostar de i realiteten inte bara en förmögenhet att upprätta, utan utsätter även vårt otillräckliga elnät för alltför stor press.

Sanningen är att de flesta fordonen i flottorna laddas upp under natten, antingen i en depå eller hemma hos förarna själva. I båda fallen är bilarna tillräckligt laddade på morgonen och redo att slutföra sin dagliga rutt och återvända på kvällen för att laddas på nytt, utan att förarna sällan – eller aldrig – behöver betala för el på en publik laddningsstation.

För de som ändå behöver ladda på publika snabbladdningsplatser är det förstås en bonus att smidigt få tillgång till så många som möjligt av dem. Genom roamingavtal kan förare runt om i Europa nu komma åt hundratusentals laddplatser över hela Europa med hjälp av ett konto. För de företag vars anställda laddar sina fordon både hemma och publikt är det avgörande att sömlöst kunna föra över laddningskostnaderna till de vagnparksansvariga för en framgångsrik hantering av fordonsflottan. 

Priser

Elektriska lastbilar, skåpbilar och bussar är betydligt billigare att tanka och underhålla än sina motsvarigheter bland förbränningsfordonen. I takt med sjunkande batteripriser, så förväntas kostnaderna för elfordon ligga i paritet med förbränningsfordon redan i mitten av detta decennium. Med alla de bidrag och incitament som nu finns tillgängliga är många elfordon billigare än förbränningsbilar redan idag. De innebär inte bara minskade bränsle- och underhållskostnader, utan ser dessutom till att du lever upp till de allt strängare utsläppskraven och miljölagarna som införs i städer världen över.

Investera i din befintliga fordonsflotta

Företag idag behöver ha en lösning som är flexibel och kan anpassas efter behov, från pilotprojekt till en fullt ut elektrifierad fordonsflotta. För vagnparkskunder bör elektrifiering inte handla om att köpa något direkt ”från butikshyllan”. Du kan spara både tid och pengar på att effektivare använda dina befintliga tillgångar, hantera din energianvändning för minskad belastning och samverka med dina nuvarande system för att optimera fordonsflottans drift. Molnbaserad schemaläggning för vagnparken och mjukvara för dess arbetsflöden hjälper dig att styra på vilket sätt, när, hur länge och på vilken effektnivå varje elfordon på anläggningen laddas upp. Depåer kan optimera sin profil för vagnparkshantering för att möta operatörens totala operativa behov.

En stor utmaning inom branschen är att det finns för många kockar i köket, där alla ska ta kritiska beslut, inklusive vagnparkschefer, CSR-chefer, depåchefer och energichefer, samt även de stadsplanerare och myndigheter som beslutar om hur vagnparkerna kan och får utvidgas. Det är absolut nödvändigt att effektivisera hela denna process så att beslut och strategier kan genomföras snabbare. Allt för att ligga i linje med konsumenternas snabbföränderliga behov och efterfrågan.

Även den svenska regeringen verkar hålla med. Den utreder nu ett eventuellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar, som ett led i att uppnå klimatmålet med 70 procent mindre utsläpp 2030, jämfört med 2010.

Leveransflottor upplever flera utmaningar under den pågående krisen, som en övergång mot mer tillförlitliga, prisvärda och miljövänligare eldrivna fordon skulle kunna hjälpa till att hantera. Vad är det som hindrar just ditt företag att hänga på elektrifieringståget?”

– André ten Bloemendal, Vice President of Sales i Europa, ChargePoint –