Nyheter

ChargePoint: ”Fordonsflottans framtid är elektrisk”

Text: André ten Bloemendal, Vice President of sales i Europa, ChargePoint

”Fordonsflottor är livsnerven i många företag och helt nödvändig i det vardagliga arbetet. Dess kostnader, pålitlighet och fysiska närvaro har en enorm inverkan på både verksamhetsdriften och hur allmänheten uppfattar ditt företag.

En aldrig tidigare skådad kombination av hållbarhetsmål, kostnadsbesparingar och statliga regleringar skapar utmärkta förutsättningar för elektrifiering av fordonsflottor.

Antalet tillgängliga medeltunga och tunga elfordonsmodeller förväntas fördubblas globalt mellan 2019 och 2023, vilket garanterar att alla företag kommer att kunna hitta de fordon de behöver till sin fordonsflotta.

Varför investera i elektrifiering just nu – i dessa osäkra tider?

Huvudanledningen är att elektrifieringen innebär minskade kostnader. De företag som tidigt införde elfordonsflottor har gjort kostnadsbesparingar på 20 till 25 procent som ett resultat av ökad effektivitet, billigare bränsle och minskat underhåll.

Dessa siffror förväntas fortsätta öka och 2040 uppskattas de elektrifierade fordonsflottorna ha 15 till 25 procent lägre totalkostnad (TCO) än de med fossildrivna fordon.

En anledning till detta är att el generellt är billigare och erbjuder mer förutsägbar prissättning än fossila bränslen, samt att det även tillåter flottor att optimera laddningsaktiviteten för att få den effektivaste och billigaste energianvändningen, inklusive förnybara källor.

Smart laddning blandar kostnadsoptimering med sinnesro och säkerställer att elfordonsflottor alltid är uppladdade och redo vid behov – till lägsta möjliga pris.

Besparingarna varierar visserligen beroende på vagnpark, men möjligheten finns där.

En annan besparingsfaktor är de snabbt minskade batterikostnaderna, som förväntas leda till att priserna för lättare elfordon kommer ligga i paritet med de fossildrivna redan 2025.

Dessutom har elfordon betydligt färre rörliga delar, vilket innebär mindre underhåll, såsom byte av reservdelar eller olja. Detta minskar inte bara de faktiska kostnaderna, utan gör det också möjligt för elbilar att spendera mer tid i arbete ute på vägarna och mindre tid hos bilverkstäderna. 

Uppnå dina hållbarhetsmål med elektriska flottor

Det är inte bara i plånboken som fördelarna kommer att märkas av. Ett växande antal organisationer har upprättat ambitiösa hållbarhetsmål som driver fram nya affärsalternativ. Beakta att dina kunder även kommer att bedöma företaget och din konkurrensförmåga baserat på detta.

Konsumenter ställer allt större krav på snabbare leverans, inte minst på grund av e-handelns snabba ökning. Enligt Postnords E-barometer växte den svenska e-handeln med hela 40 procent under 2020, vilket motsvarar 35 miljarder kronor. Även hållbarhet ligger många konsumenter, inte minst ungdomar, varmt om hjärtat. 8 av 10 ungdomar tycker att företag har ett ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Elektrifiering ger företag möjligheten att kombinera hållbarhet med effektivitet och kostnadsbesparingar. En övergång mot eldrift kan bidra till att sänka utsläppen av växthusgaser med hälften eller mer, beroende på hur den el som används för att ladda flottan genereras.

Uppskattningarna varierar beroende på fordonstyp, lokal energikälla och antal körda mil, men genom smarta laddningstjänster har det aldrig varit enklare att tillhandahålla en enkel, regelbunden och korrekt redogörelse för dina koldioxidbesparingar till kunder och intressenter.

Hållbarhetsåtgärder har varit en viktig drivkraft för antagandet av elfordonsflottor. Organisationer som Climate Group EV100, The Climate Pledge och Corporate Electric Vehicle Alliance har spelat en enorm roll i storföretagens satsning på elfordonsflottor för att uppnå sina hållbarhetsmål.

Ett exempel är EV100-medlemmen IKEA, som har meddelat att alla deras hemleveranser ska ha nollutsläpp år 2025. I Stockholmsområdet körs redan idag alla företagets hemleveranser ut på förnyelsebara drivmedel.

I takt med att ännu fler modeller blir tillgängliga i alla fordonsklasser kommer försäljningen att fortsätta växa. Elektriska flottor kommer att kunna hjälpa företag att sänka kostnaderna, följa riktlinjerna och lättare uppnå hållbarhetsmål.

Allteftersom fler företag väljer att köpa elbilar till sina flottor och för andra ändamål, så kommer de även att behöva förlita sig på smarta laddningslösningar som kan hålla elfordonsflottor i drift till låga kostnader med optimerad energianvändning.

De ekonomiska och hållbarhetsrelaterade fördelarna med elektrifiering banar väg för stora åtaganden för företagens fordonsflottor och en betydande försäljningstillväxt för elfordon till dessa.Om ditt företag ska förbli konkurrenskraftigt rent generellt, miljömässigt och ekonomiskt, är nu den rätta tiden för en övergång till eldrift.”

– André ten Bloemendal, Vice President of sales i Europa, ChargePoint