Nyheter

Köpenhamn-Malmö på 20 minuter med Öresundsmetron

Köpenhamn och Själland behöver arbetskraft. Skånes unga behöver fler jobb. Med snabbare resor och fler avgångar skulle fler kunna pendla. Men det blir trångt på Öresundsbron.

Tågen mellan Danmark och Tyskland förväntas tiofaldigas med den nya Fehmarn Bält-förbindelsen. Många riskerar fastna i en lång tågkö vid Öresundsbron. En Öresundsmetro skulle både stimulera jobbpendling och frigöra plats för fler tåg på bron.

Malmö stad och Köpenhamns kommun har sedan januari 2012, undersökt möjligheterna att etablera en tunnelbaneförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, Greater Copenhagen-områdets två största städer.

Öresundsmetron ökar tillgängligheten och minskar restiden till arbete, utbildning och kultur på tvärs över Öresund. Med en restid på cirka 20 minuter mellan Malmö och Köpenhamn med avgångar var 90:e sekund får vi också en större och mer sammanhängande arbetsmarknad. Den kortare restiden ökar således både antalet invånare från 1,3 till 2,3 miljoner som kan nå varandra tvärs över Öresund inom en timme.

Öresundsmetron löser flaskhalsproblematiken genom att fler person- och pendlarresor som idag sker med Öresundståg, i framtiden kan ske med metron.

Det ger en mer flexibel och robust planering och hantering av tågdriften på Öresundsbron och anslutningarna på land. När mer gods transporteras på järnväg säkras en mer grön och klimatvänlig godstransport mellan Skandinavien och Centraleuropa. Och det blir samtidigt färre lastbilar på motorvägarna genom Sverige och Danmark.

Dagens Infrastruktur ställde några frågor Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Malmö om Öresundsmetron:

– Nu har ju den fjärde förstudien avslutad och det nämns ju 2035 som ett startdatum. Kan det bli Tidigare. Bygget av Öresundsbron gick ju ganska snabbt från start till mål.

– Stora infrastrukturprojekt som Öresundsmetron tar lång tid att planera och bygga. Själva byggtiden för metron under Öresund tar ca 7 år. En Öresundsmetro är ett stort nationellt projekt mellan Sverige och Danmark – och viktig bland annat för att få ut mest möjliga effekt av kommande infrastrukturprojekt som till exempel Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland som beräknas öppna 2029. Öresundsmetron behöver i nuläget utredas nationellt av både den svenska och danska staten.

– Finansiering. Hur är det tänkt med finansieringen? Vilka aktörer är involverade?

Kostnaderna för Öresundsmetron är beräknade till cirka 30 miljarder danska kronor (inklusive ett risktillägg på 50 procent på grund av att projektet är i ett tidigt skede), varav kust-till-kust-anläggningen kostar ca 20 miljarder danska kronor.

Flera olika finansieringsmodeller har undersökts och en statsgarantimodell har visat sig vara en lämplig finansierings- och organisationsmodell. Samma modell har tidigare använts för Stora Bält-bron, Öresundsbron, Fehmarn Bält-tunneln och Köpenhamns metro.

Rimliga finansieringskällor är överskott från Öresundsbron när den är återbetald, biljettintäkter samt EU-stöd.

– Hur ser Malmöregionen/Skåne hur metron kan utvecklas vidare kopplas ihop med lokal och regiontrafiken i Danmark? Vad är vinsterna med en metro jämfört med dagens tågförbindelse?

– Tanken med Öresundsmetron är att den ska integreras med Köpenhamnsmetron som byggs ut i olika etapper. I metron i Köpenhamn finns goda bytesmöjligheter till annan lokal kollektivtrafik och regiontrafiken med bland annat S-tog.

– Till skillnad från dagens Öresundståg får resenärer fler och snabbare möjligheter att nå många olika resmål genom en direktanslutning till metrosystemet och annan kollektivtrafik.

– Med Öresundsmetron får en miljon fler människor pendlingsavstånd tvärs Öresund jämfört med resor idag utan metron. Mellan Malmö och Köpenhamn halveras restiden till ca 20 minuter. Till exempel kan en person som bor i Eslöv nå centrala Köpenhamn inom en timme. Snabbare resor stimulerar jobb, utbildning, forskning och turism. En dynamisk och växande Öresundsregion är bra för hela Sverige och Danmark.

– Öresundsmetron bidrar också till att frigöra kapacitet på Öresundsbron så att fler godståg och fjärrtåg kan köra där när Fehmarn bält-tunneln öppnar. Det gynnar svensk export, och klimatet.

– Vi upplever ett starkt stöd. Greater Copenhagen driver frågan och stödet finns såväl i Skåne som på den danska sidan. Köpenhamn och Malmö har drivit projektet tillsammans under en tioårsperiod och har flera aktörer som stöttar projektet inom näringsliv, fackliga organisationer, universitet med flera.

– Vilka hinder finns idag för att genomföra projektet?

– Det som behövs nu är att båda staterna utreder frågan tillsammans. Det behöver ske inom snar framtid om vi ska gå i takt med öppnandet av Fehmarn Bält-tunneln samt Köpenhamns planerade utbyggnad av sin metro i staden.

– Efter pandemin finns det en stor efterfrågan att öka integrationen över sundet, och få igång arbetsmarknadsregionen igen, det är av högsta prioritet.

Fakta om Öresundsmetron 

22 km borrad tunnel under Öresund

Malmö C till centrala Köpenhamn 

Restid ca. 20 minuter

Blir del av Köpenhamns metro