Nyheter

Statens väg- och transportforskningsinstitut: ”Saknas evidens för att kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen”

”Vi invänder mot att ökat statligt stöd skulle vara den enda möjliga vägen för att täppa till kollektivtrafikens finansiella hål. Det finns andra sätt att lösa problemen.”

Det skriver Roger Pyddoke, senior forskare, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Disa Asplund, senior forskare, Statens väg- och transportforskningsinstitut i en replik på Tamsons, Frick och Levinssons debattartikel i Svenska Dagbladet:

”I debattartikeln av regionpolitikerna Tamsons, Frick och Levinsson (SvD 23/9) framförs huvudtesen att staten permanent ska kompensera kollektivtrafiken för biljettintäktstappet till följd av covidpandemin, eftersom man förväntar sig att resandet även efter pandemin kommer vara lägre än innan. De skriver att om staten inte gör det så behöver regionerna antingen öka biljettpriserna, minska utbudet eller öka skattefinansieringen, vilket skulle kunna leda till att man tar pengar som annars skulle ha gått till sjukvård. De skriver vidare att höjningar av biljettpriserna kommer leda till minskat resande i kollektivtrafiken, vilket vi ser som en rimlig slutsats.”

”Det är tydligare att Tamsons med flera hävdar att kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen. Tyvärr saknas det dock evidens även för att denna populära föreställning skulle gälla generellt. Självklart kan en välavvägd kollektivtrafik bidra till detta samhällsmål, men en kollektivtrafik som inte nyttjas tillräckligt kan också leda till ökade utsläpp (se t.ex Eliasson, 2019).”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/aven-kollektivtrafik-kraver-prioriteringar