Nyheter

Nya stambanor driver tillväxt

När det byggs en ny stambana för järnväg som får en station i Linköping blir det en framtida motståndskraft mot arbetslöshet.

– Ja, så funkar det. Sambanden är tydliga, säger Göran Cars, professor i samhällsplanering, och författare till rapporten Nya stambanor – konsekvenser och möjligheter.

Nya stambanor leder dels till att fler företag vill etablera sig på orten och dels till att fler personer får pendlingsavstånd till arbeten runt om orten som tidigare inte var möjliga att pendla till. Det gör i sin tur att arbetsmarknadsregionen växer. Ju större en arbetsmarknadsregion är desto högre tillväxt har den och därmed också lägre arbetslöshet.

– Forskning visar att ju större en arbetsmarknadsregion är desto mindre känslig är den för konjunktursvängningar och ju bättre rustad är den för att möta arbetslöshet, säger Göran Cars.

Det innebär att det inte bara är kommunen som får en station som vinner attraktivitet utan även angränsande kommuner.

– Malmö som redan har gjort den här resan är ett tydligt exempel, säger Göran Cars. När Öresundsbron kom och när Pågatågen började köra så blev hela Malmöregionen förstorad och idag kan man bo i Malmö och jobba i Köpenhamn, eller tvärt om. Vi ser också att Malmö har mått bra av det här, utbudet på kulturlivet och restauranger ökar, fler vill besöka staden och med ökade bostadspriser ser vi att Malmö ökar i attraktivitet.

För att stambanan ska ha den här goda effekten på Linköping och området runt omkring krävs det att resetiderna mellan Linköping och pendlingsorterna understiger en timma, det är så länge människor i allmänhet kan tänka sig att åka. De senaste 20 åren har inpendlingen till Linköping vuxit med 69 procent och utpendlingen 41 procent. Med nya stambanor skulle man kunna pendla mellan Linköping och Borås på 53 minuter, vilket vidgar arbetsmarknaderna i båda riktningar.

– Man kan inte nog understryka vikten av nya stambanor för att skapa ett robust och hållbart samhälle, säger Mattias Josefsson vd för Europakorridoren.

– Med stambanorna binder vi samman stad och landsbygd, vi ökar det hållbara resandet och vi skapar förstorade arbetsmarknadsregioner som i sin tur ger en stabilare ekonomi oavsett du bor i en ort med station eller inte. Stambanorna är inte lösningen på framtidens alla problem, men de är ett stort steg i rätt riktning.