Nyheter

Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

Arlas egna tunga transporter i Sverige har sedan 2018 varit fossilfria. Förra året togs Arlas första ellastbil i drift i Göteborg och nu har Arla laddat upp fordonsflottan med ännu en helt eldriven lastbil, den här gången i Stockholm. Arla tar på så vis ytterligare ett steg mot att sänka utsläppen och bidra till en tystare innerstad.

Från och med den här veckan kommer vissa butiker i Stockholms innerstad att få mejeriprodukter från Arlas mejeri i Kallhäll levererade med en eldriven distributionslastbil. Utrullningen av den nya ellastbilen är ett led i Arlas ambition att bidra till bättre luftkvalitet och tystare transporter i tätbebyggda områden. 

– Hållbarhetsresan inom logistik får inte stanna vid fossilfria transporter, vi vill fortsätta leda vägen genom att bidra till tystare och tryggare livsmedelsleveranser i innerstaden, där förbättrad luftkvalitet och minskat buller är minst lika viktigt som att dra ner på klimatutsläppen, säger Malin Leander, logistikdirektör, Arla Sverige.  

Premiärtur med finansborgarråd  

Premiärturen med ellastbilen i Stockholm skedde under förmiddagen till ICA Kvantum Kungsholmen. Med på turen var Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr och bilen togs emot av representanter från Arla, Scania, ICA och Naturvårdsverket.

– Elektrifieringen av leveranser innebär en fantastisk förbättring av både bullernivå och luftkvalitet. Det är också avgörande för omställningen till ett grönare samhälle. Att Arla nu visar vägen med sin första ellastbil ute på vägarna i Stockholm är ett viktigt steg mot en utsläppsfri innerstad, säger Anna König Jerlmyr, Stockholms finansborgarråd.  

Näringslivet redo att öka takten för att elektrifiera livsmedelstransporter

– Det är roligt att se att Arla har en hög ambitionsnivå, precis som Scania, när det gäller hållbarhet och för att sänka klimatutsläppen. Scania satsar mycket på elektrifieringen, vi bygger batterifabrik, tar fram testanläggningar och där halva Scanias utvecklingsbudget går till elektrifieringsutvecklingsprojekt. Inom något år kommer vi även erbjuda tyngre regionala transporter och fortsätter därmed att bredda transportmöjligheterna inom elektrifieringen, säger Fredrik Lundström, centralkundsansvarig på Scania Sverige.  

Fakta om ellastbilen 
Lastbilen är en Scania P230, 3-axlig bil för citydistribution. Den har ett batteri på 300 kw och beräknas kunna köra 15 mil på en laddning.  
Med stöd från Klimatklivet, som delfinansieras av Naturvårdsverket, har Arla investerat i en snabbladdare på 90 kw/h på mejeriet i Kallhäll. Genom att ladda ellastbilen en extra timme under dagen kan lastbilen köra i två skift varje dag. Snabbladdaren har två kontakter vilket innebär att den är redo att ladda ytterligare en ellastbil framöver.