Nyheter

Norra hamnen lockar bolag som vill upprätta ett nytt vätgas- och energilagringslaboratorium

Tekniska nämnden beslutade igår att godkänna en markreservation i Norra Hamnen, Malmö Industrial Park, till den svenska koncernen TEXEL Energy Storage AB. Bolaget vill upprätta en fabrik och ett nytt vätgas- och energilagringslaboratorium i Öresundsverket med gemensam kontorsverksamhet för hela verksamheten.

Kommunen reserverar ett markområde till TEXEL om 50 000 m2 i en första etapp för uppförande av en industriell anläggning. En fullt utbyggd fabrik väntas bli runt 200 000 m2 verksamhet i området och uppskattas generera över 6 000 arbetstillfällen samt stora godsvolymer via hamnen.

– Det är glädjande att hamnen lockar etableringar som kan bidra till forskning och utveckling kring hållbara energilösningar. TEXEL kan bidra med att skapa förutsättningar för bra samarbeten inom framtidens hållbara hamnverksamhet, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande och kommunalråd med ansvar för teknik och service.

Malmö stad arbetar för en hållbar hamn- och industriverksamhet och samarbetar med aktörerna i hamnområdet för att hitta smarta lösningar inom återvinning, logistik- och energi, så kallad industriell symbios. TEXEL är en aktör som kan bidra till stadens mål, eftersom bolaget utvecklar en ny cirkulär och kostnadseffektiv energilagringsteknik tillsammans med bland andra amerikanska Department of Energy.

Malmö Industrial Park i Norra hamnen är ett expansivt industriområde mitt i Öresundsregionen i direkt anslutning till Copenhagen Malmö Port (CMP).

– En etablering av TEXEL skulle vara positivt för hela hamnens utveckling. Dels skapas viktiga arbetsplatser i fastigheten samtidigt som det också möjliggör fler sysselsättningstillfällen i branscher kopplat till logistik och transport samt övrigt näringsliv i hela Malmö. Det stärker vidare hamnbolaget CMP:s verksamhet, säger Håkan Linné (L), tekniska nämndens vice ordförande.

– Vi är verksamma över hela världen och ser Malmö som en strategisk plats för att kunna nå ut till Europa. Det fantastiska läget tillsammans med Malmö stads hållbarhetsambitioner är en svårslagen kombination, säger Lars Jacobsson, VD TEXEL Energy Storage AB.