Nyheter

Svensk Sjöfart får ny ordförande

Under Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte den 28 april valdes Claes Berglund, chef för Public Affairs & Sustainability Stena AB, till ny ordförande och efterträder därmed Håkan Johansson, VD Gotlandsbolaget, som varit ordförande för föreningen sedan år 2020.

– Jag är hedrad över uppdraget som ordförande för Föreningen Svensk Sjöfart och ser mycket fram emot vad vi gemensamt ska åstadkomma de kommande åren. Sjöfarten är en viktig näring i sig och vi står inför en spännande tid där det har blivit tydligt hur central sjöfarten är för Sveriges försörjningsberedskap, klimat och industri. Flera stora frågor kommer att vara i fokus den närmsta tiden, exempelvis frågan om tonnageskatt. Även återställandet av nettomodellen och kompetensförsörjning står högt upp på agendan. Givetvis är också klimat- och miljö samt säkerhet något som vi inom föreningen ständigt arbetar med, säger Claes Berglund.

Svensk Sjöfart är en branschorganisation som startades redan 1906 och representerar idag ett 60-tal rederier som tillsammans transporterar både varor och passagerare till och från Sverige och runt om i världen.

Förutom att Claes Berglund valdes som ny ordförande valdes Frida Rowland ,AtoB@C Shipping och Tommy Kalin, SOL, som nya ledamöter.