Nyheter

Allt fler företag söker företagslån

Företagsutlåningen har ökat avsevärt den senaste tiden. Enligt SCB var företagsutlåningen i februari 2022 högre än den varit sedan 2009 (som en följd av finanskrisen). Den höga tillväxttakten för ”utlåning till icke-finansiella företag” som låg på 8,8 % i februari ligger nu på 11,1 % enligt SCB:s aktuella finansmarknadsstatistik.

Det kan eventuellt ses som en reaktion på att restriktionerna som åtföljde coronapandemin till slut upphörde och att marknaden därmed förväntades återgå till det normala. Att det dröjde till dess att restriktionerna avtog kan också ses som en förklaring till att Riksbankens specialprogram för att stödja bankernas utlåning till företag lades ned – Svenska Dagbladet skrev i början av pandemin att det var låg efterfrågan på Riksbankens utlåningsprogram.

Programmet skapades för att stötta företag som drabbats ekonomiskt under pandemin och inkluderade olika företagsformer, även enskilda firmor. Idén var att staten skulle ta huvuddelen av risken med utlåningen och fungera som säkerhet.

Enligt statistiken innebär det alltså att fler och fler företag söker företagslån för att stärka sitt företag. Ett företagslån kan användas till att investera i nya maskiner eller produkter som företaget behöver, till att ha en buffert medan företaget kommer på fötter eller till att hantera utgifter som förekommer intäkter (till exempel om fakturor till kunder ännu inte blivit betalda, eller liknande).