Nyheter

Vänsterpartiet vill ta tillbaka driften av kollektivtrafiken till det offentliga

Idag upphandlar Region Skåne driften av den skånska kollektivtrafiken. Onödigt, tycker Vänsterpartiet, som vill se att regionen återtar driften för att förbättra arbetsmiljön för personalen och slippa dyra upphandlingsprocesser.

– Med kollektivtrafiken i egen regi får regionen direkt ansvar för de anställda, säger Alexandra Thomasson, regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne. Vi vill börja med ett återtagande av busstrafiken där branschen har stora problem med delade turer, låga löner och hög personalomsättning. Med direkt ansvar kan regionen trygga anställningarna för de som idag jobbar för företag som riskerar att tappa sitt trafikuppdrag.

Det har genom åren framkommit att fler av de upphandlade företagens personal får tuffa scheman som inte medger toalettpauser eller lägger flera timmars raster vid tomma ändstationer. Avtalsförändringar som drabbat personalen har skett under avtalsperioderna och regionen har haft svårt att ställa krav på de upphandlade företagen.

– Upphandlingar är juridiskt komplicerade och kräver mycket administration både hos Skånetrafiken och hos de upphandlade företagen. För oss är det onödigt att skapa två parallella administrativa enheter för att hantera ett avtalsområde. Det är bättre att den offentliga sektorn tar ett helhetsansvar, säger Samuel Hammerå, Vänsterpartiets representant i den regionala kollektivtrafiknämnden.

Vänsterpartiet vill börja med busstrafiken och sedan ta fram en handlingsplan för hur övrig verksamhet inom kollektivtrafiken kan återföras till det offentliga. Detta lämnades in som en motion idag.