Nyheter

Svenskt Näringsliv: ”Ordentlig upprustning av västsvenska vägar nödvändigt för näringslivet”

I dagsläget ger västsvenska företag infrastrukturen knappt godkänt. Potthål, sprickbildningar och trafikstockningar är några av problemen som måste åtgärdas för att skapa ett konkurrenskraftigt företagsklimat.”

Det skriver Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

”När företagen betygsätter infrastrukturen i sin kommun är det endast 3 av Göteborgsregionens 11 kommuner som får betyget bra. Därtill är frågan om underhåll av det lokala vägnätet företagens tredje mest prioriterade åtgärd för att stärka företagsklimatet. De största problemen är köer, potthål, sprickbildningar och andra fysiska brister på vägarna. Rapporten ”Företagens Regionala Utveckling 2024″ visar också att 17 procent av landets företag ser brister i infrastrukturen som ett betydande tillväxthinder – en ökning med drygt fem procent på bara ett år.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/ordentlig-upprustning-av-vastsvenska-vagar-nodvandigt-for-naringslivet.d8bf81b9-c1a3-406a-a38c-31d9d013ae0e