Tag: Nyregistreringsstatistik

Svensk Fordonsmarknad: Svagt första halvår

Enligt Mobility Swedens senaste nyregistreringsstatistik visar siffrorna för årets första sex månader siffror en…Mobility Sweden: Svag maj för fordonsmarknaden jämfört med i fjol

Senaste siffrorna från Mobility Sweden visar på en generell nedgång för samtliga fordonsslag jämfört med maj 2023. Det gäller även…Svag personbilsmarknad under årets första kvartal

Antalet nyregistrerade personbilar minskade med 21 procent i mars jämfört med förra året. Det…Ökning av lätta lastbilar – var fjärde är elektrisk

Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 21 procent i februari. Andelen eldrivna uppgick…Fortsatt svag privatmarknad för elbilar

Antalet nyregistrerade personbilar ökade i januari med 17,6 procent. Januari förra året hade dock…Mobility Sweden: ”Under 2023 bromsade elektrifieringstakten in och förväntas minska under 2024”

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av…Mobility Sweden: Minskade nyregistreringar av personbilar i november

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära…Mobility Swedens statistik för september: Stark ökning av lätta fordon i september

Mobility Swedens registreringstatistik för september visar att nyregistreringarna av personbilar ökade med nära…Mobility Sweden: Svag personbilsmarknad i juli men lastbilar går starkt

Personbilsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt visar Mobility Swedens registreringsstatistik. Antalet…Mobility Swedens statistik för februari: Nyregistrerade personbilar fortsätter att falla kraftigt

Mobility Swedens registreringsstatistik för februari månad…Mobility Swedens prognos för 2022 revideras ned

Personbilsmarknaden fortsätter att vara dämpad och…Mobility Sweden: ”Fortsatta störningar i leverantörskedjorna”

– Under maj i år registrerades 26 413 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 9 procent jämfört med i fjol. Årets maj månad har ett relativt svagt utfall baserat på att snittet för maj de senaste fem åren ligger på 29 000. Hittills…Mobility Sweden: Prognosen för personbilar och lätta lastbilar revideras ned

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) reviderar ned…Prognosen för lätta lastbilar revideras ned

Prognosen för antalet registrerade personbilar och lätta lastbilar för…BIL Sweden: Fordonsregistreringarna minskade i september

– I september minskade nyregistreringarna på personbilsmarknaden för tredje månaden i rad, efter den successiva återhämtning som präglade det första halvåret. 22 634 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med drygt 21 procent jämfört med september förra året. Den…